Ronald van Nattem – TU/e

Ronald van Nattem – TU/e

TU/e en Unica boeken succes met ondernemende samenwerking 

“We kennen elkaar pas anderhalf jaar, maar Unica heeft al successen geboekt.” Dat zegt Ronald van Nattem van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Als hoofd Beheer en Onderhoud is hij blij verrast door de ondernemende samenwerking voor het resultaatgericht technisch beheer. “Unica stelde een fulltime contractmanager aan voor deze opdracht, dat doet geen enkele andere partij.”

In 2016 ondertekenden Unica en de TU/e een contract voor het beheer van alle werktuigbouwkundige installaties en een comfortabel binnenklimaat. De opdracht behelst een oppervlakte van meer dan 260.000 m2. 

Samen succesvol zijn
De ambities van de TU/e zijn groot als het gaat om duurzaamheid: de campus moet in 2030 voor 50% energieneutraal zijn. “We willen het maximale uit onze gebouwen halen en een aangename omgeving creëren voor onze studenten en medewerkers”, aldus Ronald, die zich bij de keus voor een technisch partner niet uitsluitend liet leiden door de prijs. Integendeel. De dienst huisvesting van de TU/e gaat voor succes. En in Ronalds ogen haal je slechts een voldoende als je een contract puur volgens de letter uitvoert. “Wij willen met onze partners ondernemend samenwerken om alles eruit te halen wat erin zit. Daarbij draait het om meerwaarde toevoegen. Welke activiteiten kunnen onze partners ontplooien om successen te behalen? En welke factoren zien zij in de hele keten die dit succes kunnen beïnvloeden? Unica begreep dat als wij succesvol zijn, zij dat ook zijn.” 

Volgens Ronald werkt de nauwe samenwerking stimulerend. “Zo’n besluit om een contractmanager permanent aan te stellen, heeft een enorme invloed op de implementatie. Die verloopt uitermate goed en is een voorbeeld voor anderen. Daarbij heeft het ook een positieve impact op de continuïteit van onze primaire processen en de klanttevredenheid.”

Ondernemend samenwerken
Het principe van ondernemend samenwerken houdt in dat de TU/e een board heeft ingericht met vertegenwoordigers van elke contractpartij. In dit geval zijn dat er zes. Ronald: “Als partners ga je de dialoog aan en probeer je met elkaar de beste oplossingen te vinden. Hoewel deze samenwerkingsvorm voor Unica nieuw was, kwam het al snel met initiatieven. Ook heeft de contractmanager veel tijd gestoken in het op gang brengen van de onderlinge samenwerking. Hoe kunnen wij samen het werk doen, zodat de TU/e succesvol is? Dat hebben wij zeer gewaardeerd.” Ronald ziet de toekomst positief tegemoet. “Ik ben blij dat Unica een partner is en deel uitmaakt van de board. Als we blijven samenwerken, dan blijven we succesvol.”

 


Dit interview is onderdeel van het Unica Jaarverslag 2017. Het volledige jaarverslag en verkorte jaarbericht vindt u hier.