Deltion College: “De grens tussen theorie en praktijk vervaagt”

Deltion College: “De grens tussen theorie en praktijk vervaagt”


Technologische ontwikkelingen gaan de inhoud van het werk in de techniek snel en drastisch veranderen. Daarbij neemt het tekort aan goede vakmensen de komende jaren alleen maar toe. Om de uitdagingen het hoofd te bieden zien onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo toekomst in nieuwe, flexibele opleidingsvormen en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Drie instellingen delen hun visie op de ontdekkingsreis die zij de komende jaren samen met het bedrijfsleven ondernemen. Vandaag in deel 1: Wim Diender, directeur Techniek & Gebouwde Omgeving bij het Deltion College Zwolle.

Wim Diender

Verandering van tijdperk
“De technische sector verandert. Er vallen beroepen weg, er komen nieuwe beroepen bij en functies veranderen. De timmerman van nu is allang niet meer de timmerman van vijftien jaar geleden. Dat is niet beter of slechter, het is gewoon een verschuiving. We zien fundamentele veranderingen over de hele breedte, het is echt een verandering van tijdperk. Op onze school komen alle nieuwe technologieën voorbij: 3D printing, lasersnijden, virtual painting, hololenzen, virtual reality en watersnijden. Ook doen we veel met robots. Wij proberen zo goed mogelijk in te spelen op innovaties en hebben het bedrijfsleven nodig om de snel veranderende technologie bij te houden.”

Een leven lang ontwikkelen
“De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt steeds belangrijker; de grens tussen theorie en praktijk vervaagt. Bedrijven staan te springen om mensen. Om snel in die behoefte te kunnen voorzien bieden wij flexibiliteit, maatwerk en vraag-gestuurd, functiegericht onderwijs. We draaien pilots met certificaten en bieden naast ons vaste dossier specialistische keuzedelen. De toekomst vraagt om een leven lang ontwikkelen. Starters, herstarters en doorstarters moeten voortdurend functie-specifieke kennis tot zich nemen en flexibel en wendbaar zijn. Bedrijven hebben een verantwoordelijkheid om samen te werken met het onderwijs en kennis te brengen. Ook moeten zij investeren in een eigen scholingsplan om hun medewerkers te begeleiden en kennis te borgen.”

Positief imago
“Het is verder noodzakelijk dat we gezamenlijk iets doen aan het ‘vieze handen’-imago van de techniek. Bijvoorbeeld door kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met de techniek. Het is belangrijk dat we samen een realistischer beeld neerzetten van ons vakgebied en een cultuur creëren waar ook meisjes en vrouwen zich thuis voelen.”

Dit artikel is deel 1 van een drieluik over technisch onderwijs en het bedrijfsleven. In de volgende weken komen Hogeschool Windesheim en de TU Delft aan het woord. Het complete drieluik werd eerder gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (voorjaar 2019).