TU Delft: “Er is behoefte aan een gemeenschappelijke lange termijnvisie”

TU Delft: “Er is behoefte aan een gemeenschappelijke lange termijnvisie”


Technologische ontwikkelingen gaan de inhoud van het werk in de techniek snel en drastisch veranderen. Daarbij neemt het tekort aan goede vakmensen de komende jaren alleen maar toe. Om de uitdagingen het hoofd te bieden zien onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo toekomst in nieuwe, flexibele opleidingsvormen en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Drie instellingen delen hun visie op de ontdekkingsreis die zij de komende jaren samen met het bedrijfsleven ondernemen. Vandaag het slotdeel 3: Peter Luscuere, hoogleraar Building Physics and Services, afdeling Architectural Engineering & Technology aan de TU Delft.

Peter Luscuere, hoogleraar Building Physics and Services bij TU Delft

Vooruit denken
“Op korte termijn is er een enorme behoefte aan arbeid, maar op lange termijn worden veel taken overgenomen door computers en robots. Artificial intelligence gaat de gebouwde omgeving structureel veranderen. Mensen die automatiseerbare handelingen uitvoeren of met de computer werken, moeten beseffen dat zij vervangbaar zijn. De toekomst draait om life long learning. Dat vraagt van technici dat zij vooruit denken en bereid zijn om nieuwe, andere dingen te gaan doen. Overigens zal er altijd behoefte blijven aan persoonlijk contact.”

Gemeenschappelijke visie
“We staan voor grote maatschappelijke uitdagingen, zoals verduurzaming en de energietransitie. Alleen een gemeenschappelijke visie van alle onderwijsniveaus kan voorkomen dat we mensen opleiden voor beroepen die we straks niet meer nodig hebben. Het is goed dat er steeds meer duale leertrajecten en combinatieprofielen komen die aansluiten op het bedrijfsleven. Het onderwijs verandert van ‘we leren iemand dingen’ in ‘we leren iemand denken’. We kunnen onze sector aantrekkelijker maken door de diversiteit te bevorderen en te zorgen dat de techniek een realistische afspiegeling is van de samenleving. Ook is het goed als we mensen het gevoel kunnen geven dat zij met een baan in de techniek bijdragen aan de oplossing van grote maatschappelijke problemen.”

Verdeling van werk
“Technologie is een disruptieve ontwikkeling die pas een bedreiging wordt als je er niet op bent voorbereid. We zullen bijvoorbeeld anders moeten gaan kijken naar de verdeling van werk. We kunnen in dat opzicht veel leren van landen als Denemarken. Bedrijven hebben een innovatieve, lange termijnvisie nodig, die korte termijn gewin overstijgt en die begrepen en gedragen wordt door alle medewerkers. Daarnaast gaan we onderdoor aan efficiëntie; we doen de verkeerde dingen perfect. Zoals het verbranden van aardgas, een extreem waardevol product. Dat is complete waanzin. Maar ik put hier hoop uit: als we de juiste, duurzame dingen gaan doen, is er veel ruimte voor verbetering.”

Meer lezen?
In het boek ‘Circulariteit – op weg naar 2050?’ gaan enkele tientallen auteurs, onder wie Peter Luscuere, in op de verschillende uitdagingen op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.


Dit artikel is het laatste deel van een drieluik over technisch onderwijs en het bedrijfsleven. Eerder kwamen het Deltion College en Hogeschool Windesheim aan het woord. Het complete drieluik werd eerder gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie(voorjaar 2019).