Grootste opdracht in de geschiedenis, hoogste punten bereikt en certificeringen | Jaaroverzicht 2021

Grootste opdracht in de geschiedenis, hoogste punten bereikt en certificeringen | Jaaroverzicht 2021


De bedrijven binnen het netwerk van bedrijven van Unica hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Ondanks dat we allemaal hadden gehoopt dat het jaar anders zou verlopen, hebben de Unica-bedrijven in 2021 aan prachtige projecten en voor fijne klanten mogen werken. In het jaaroverzicht lichten we een paar opdrachten van het afgelopen jaar uit.

‘Tower Ten’ WTC Amsterdam en Conradhuis bereiken hoogste punt
Unica heeft in 2021 gewerkt aan allerlei bouwprojecten. Het Conradhuis en het ‘Tower Ten’ gebouw zijn twee hoogtepunten die zeker niet onbenoemd mogen blijven.  

De bouw van het Conradhuis van de Hogeschool van Amsterdam bereikte in april het hoogste punt van 54 meter. Een bijzondere mijlpaal voor opdrachtgever HvA, bouwmanagement, Building for Tomorrow, de architecten combinatie TRSG en de ‘Combinatie Conradhuis’, een samenwerkingsverband tussen Visser & Smit Bouw, Unica en M.J. De Nijs & Zonen.

In juni is er op de bouwplaats stilgestaan bij het behalen van het hoogste punt van ‘Tower Ten’, de nieuwbouw uitbreiding van het World Trade Center (WTC) aan de Zuidas in Amsterdam. Het grootste kantoorgebouw van Nederland wordt momenteel uitgebreid met de bouw van ‘Tower Ten’ ter grootte van circa 32.000 m². Unica legt hier de technische installaties aan. Daarnaast vindt er volledige renovatie plaats van Toren D, die met de nieuwbouw wordt verbonden. Ook hier legt Unica de technische installaties aan, daarnaast verzorgt Unica Fire Safety de brandveiligheidsvoorzieningen in de nieuwbouw.

Grootste opdracht in de historie van Unica Building Services
Unica heeft in juli 2021 een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het inspecteren, keuren en onderhouden van de klimaatinstallaties en warmteopwekkings-systemen van meer dan 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland. Tevens bestaat de opdracht uit het invullen van de circulaire en duurzaamheidsambitie van de betreffende defensiegebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert. De overeenkomst start op 1 januari 2022 met een maximale looptijd van 8 jaar en heeft een contractwaarde van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. De opdracht is daarmee de grootste in de historie van Unica Building Services.

Gebouw Z

Thales vertrouwt opnieuw op Unica voor gebouwmodernisering
Elektronica- en beveiligingsconcern Thales heeft in juli een overeenkomst getekend met Unica Building Projects voor het reviseren, moderniseren en upgraden van de gebouwgebonden- en procesinstallaties in en rond gebouw Z. Dit betreft de eerste moderniseringsfase van het project op de Thales Hightech Campus in Hengelo. Het afgelopen halfjaar vond een intensieve voorbereiding plaats door onder andere Thales Real Estate (met de adviseurs DWA, SBM, LKSVDD en Lucassen) en Unica. Na de realisatie van de modernisering gaat Unica Building Services het meerjaren-onderhoud van de installaties uitvoeren.
 

ISO-20000 certificaat voor Unica Special Security Projects
Voor zijn activiteiten voor het omvangrijke Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) heeft Unica Special Security Projects dit voorjaar de ISO-20000 certificering ontvangen. Deze standaard voor IT Service Management (ITSM) schrijft een geïntegreerde procesbenadering voor om service management processen in te richten. Met het certificaat toont Unica Special Security Projects richting opdrachtgever Defensie dat zij de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt, zodat de cruciale defensielocaties maximale beschikbaarheid van DBBS ervaren.

PwC behaalt BREEAM Outstanding score met hulp van Unica Energy Solutions
Sinds juli 2021 is PwC veertien BREEAM-NL Outstanding certificaten rijker. PwC is al jaren actief bezig met verduurzaming van haar organisatie en gebouwen. Deze inspanningen worden nu beloond met een “Outstanding” waardering voor het onderdeel Gebruik. In 2017 was PwC het eerste bedrijf dat een portfolio certificering aanging. In totaal werden veertien locaties gecertificeerd waarvan drie voor onderdeel Beheer. De huidige certificering betreft wederom een portfolio aanpak, maar resulteert in een significant hogere score van meer dan 90%. Dat resultaat kwam tot stand met hulp van BREEAM-projectleider Esther de Jong, begeleiding van expert Marian Kos van Unica Energy Solutions en toetsing van Assessor Jan Roersen van W4Y.

Unica Datacenters sluit zich aan bij Delta21
Unica Datacenters heeft zich aangesloten bij Delta21. Dit initiatief is een integraal plan dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast en vormt daarmee een alternatief voor dijkverhogingsprogramma’s. Daarnaast werkt Delta21 als een grootschalige ‘batterij’ om elektrische energie op te slaan in de vorm van een energiemeer, verbetert het de zoetwater huishouding en herstelt het de biocultuur in de deltaregio. Los van de steun aan dit maatschappelijke initiatief, onderzoekt Unica Datacenters binnen het project de voordelen die een datacenter in het deltagebied kan opleveren.

Unica ICT Solutions start partnership met IQ Messenger
In oktober is de partnerovereenkomst getekend tussen Unica ICT Solutions en IQ Messenger, leverancier van het merkonafhankelijk softwareplatform voor alarmering en communicatie. IQ Messenger voldoet aan belangrijke zorgnormeringen voor de waarborging op veiligheid en betrouwbaarheid en is gecertificeerd conform de NEN 2575, ISO 27001, NEN 7510, ISO 13485 en CE Klasse II B. Met het partnership verstevigt Unica ICT Solutions haar positie binnen de zorgsector en legt de ICT-dienstverlener een stevig fundament om de wereld van (zorg) domotica, GBS (gebouwbeheersystemen), slimme sensoren (IoT) en ICT met elkaar te verbinden.  

Ondertekening partnerovereenkomst met Dennis van de Burgt (Directeur Business Development Unica ICT Solutions) en Paul Vos (CEO/Founder IQ Messenger)

Unica Innovation Center blijft innoveren met Building Insight
De afdeling vastgoedbeheer van het Erasmus MC gebruikt het dataplatform Building Insight om inzichten te krijgen over het gebruik van diverse ruimtes van het universitaire ziekenhuis. Waar het platform oorspronkelijk ingezet werd om de luchtkwaliteit van ruimtes te monitoren, experimenteert het Rotterdamse ziekenhuis nu ook met andere modules van Building Insight.

Afbeelding