Unica Energy Solutions gehercertificeerd voor BRL 9500 / EPA-U

Unica Energy Solutions gehercertificeerd voor BRL 9500 / EPA-U

Unica Energy Solutions heeft in februari 2020 het vernieuwde certificaat BRL 9500 van expertiseorganisatie DEKRA ontvangen. Voor de komende drie jaar is Unica daarmee weer gerechtigd om EPA-U Energielabels op te stellen.

Uiteraard is Unica blij met het wederom behalen van het BRL 9500 certificaat, dat al jaren in het bezit is van het bedrijf, sinds 2017 onder de naam van Unica Energy Solutions. Met de BRL 9500 mag Unica Energy Solutions EPA-U energielabels en maatwerkadviezen voor gebouwen opstellen.

De overheid stelt steeds meer eisen aan verduurzaming. Het energielabel is daarbij een belangrijke graadmeter voor de mate van duurzaamheid in de bebouwde omgeving. De Energielabel C verplichting is daarbij een hard kader waar kantoorgebouwen in 2023 aan moeten voldoen. Unica kan zowel het advies als de uitvoering van A tot Z op zich nemen.

Door de jarenlange ervaring en brede kennis worden opdrachtgevers geholpen bij het stellen van prioriteiten en te koersen op lange en korte termijn. Naast het onderwerp EPA-U beschikt Unica ook over experts op het gebied van BREEAM en kunnen zij helpen met de informatieplicht voor de erkende maatregelen en de EED energie-audit.

Unica Energy Solutions biedt een compleet aanbod om opdrachtgevers te ontzorgen met betrekking tot de energietransitie. Er wordt niet alleen in het gebouw naar gebruik en installaties gekeken, maar ook integraal naar de omgeving, bouwtechnische staat en de gebouwschil. De samenhang hierin is enorm bepalend om doelen en een goed meer jaren verduurzamingsplan op te stellen. Het onderhoud van installaties kan daar dan op meelopen. Samen met klanten creëert Unica op die manier grip op duurzaamheid, energie en kosten.