Unica behaalt niveau 3 van de CO2-Prestatieladder | Unica

Unica behaalt niveau 3 van de CO2-Prestatieladder

Unica behaalt niveau 3 van de CO2-Prestatieladder


Als grote landelijke technisch dienstverlener, werkgever en ketenpartner is doelgericht sturen op energie- en CO2-reductie een prioriteit voor Unica. Om de managementaanpak op het gebied van energie- en CO2-reductie binnen het netwerk van bedrijven te versterken, wordt gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder. Dit voorjaar is niveau 3 van de certificering met succes behaald. 

Afbeelding
CO2 prestatieladder logo

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat zich richt op CO2-reductie, energiebesparing en het gebruik van duurzame energie binnen de bedrijfsvoering, in projecten en in de keten. Het systeem vereist continue verbetering van inzicht, CO2-reductiemaatregelen, communicatie en samenwerking binnen en buiten de eigen bedrijfsvoering. 

De CO2-Prestatieladder bestaat uit vijf niveaus. Tot en met niveau 3 ligt de focus op de uitstoot van de eigen organisatie en die van projecten en opdrachten. Vanaf niveau vier en vijf wordt ook de CO2-uitstoot in de keten meegenomen. 

Energie- en CO2-beleid Unica
Doelgericht sturen op energie- en CO2-reductie is een prioriteit voor Unica. Onze lange termijn ambitie is om onze uitstoot te reduceren naar 0, in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en de Nederlandse klimaatdoelen. Dit doen we door gebouwen en industriële processen te verduurzamen, energieverbruik te verlagen en te kiezen voor duurzame energiebronnen en materialen. 

Op korte termijn ligt onze focus op het vergroten van inzicht in energiestromen en verduurzamingskansen, de inkoop van Nederlandse groene stroom, het verhogen van de energie-efficiëntie van onze kantoor- en bedrijfslocaties, het elektrificeren van ons wagenpark en de verduurzaming van woon/werkverkeer en zakelijke kilometers. 

Onze hoofddoelstelling is 41% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 2019. Een ander concreet doel is het bereiken van een emissievrij wagenpark in 2030. Meer informatie is te vinden op www.unica.nl/energiebeleid.