Voldoen aan informatieplicht en energiebesparende maatregelen

Voldoen aan informatieplicht en energiebesparende maatregelen


Van alle bedrijven en instellingen met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar moet bekend zijn welke energiebesparende maatregelen (EML) zij nemen. Het gaat om maatregelen waarvan de kosten in vijf jaar worden terugverdiend. Unica Energy Solutions kan organisaties helpen om te voldoen aan deze verplichting.

Voor 1 juli 2019 had bij de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) bekend moeten zijn welke maatregelen uw organisatie neemt of heeft genomen om energie te besparen. Dit vloeit voort uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. De informatieplicht komt van de Rijksoverheid. Die wil energiebesparing en daarmee de vermindering van de CO2-uitstoot versnellen. Dit staat in het teken van de verduurzaming van Nederland en het tegengaan van klimaatverandering.

Hoe melden?
Via het eLoket van de RVO moet u rapporteren welke energiebesparende maatregelen u neemt en heeft genomen. Heeft u nog niet gerapporteerd, dan dient u dit alsnog doen. Als u geen maatregelen neemt, meldt u dit ook met opgaaf van reden. Na de eerste rapportage moet u om de vier jaar informatie geven over de genomen maatregelen.

Voldoen aan de informatieplicht kost inspanningen. De overheid heeft een flinke lijst met erkende maatregelen opgesteld. Om organisatie te helpen om te voldoen aan de EML-verplichtingen, biedt Unica Energy Solutions ondersteuning. Unica checkt of de informatieplicht voor u geldt, onderzoekt uw pand en geeft per punt op de lijst aan of uw pand wel of niet voldoet aan de maatregelen. Vervolgens kan de uitkomst voor u gerapporteerd worden in het eLoket.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vul dan een aanvraagformulier in of neem contact op met Peter Poels via 06-22749332 of eml@unica.nl.