Werkplek op maat voor zorginstelling Profila

Werkplek op maat voor zorginstelling Profila

Unica ICT Solutions verzorgt al zeven jaar de ICT-dienstverlening voor Stichting Profila Zorg, deze week tekenden bestuurder Rien Brand van Profila Zorg en directeur Gerard Tijink van Unica ICT Solutions voor een verlenging van het partnership met drie jaar. Profila vergeleek diverse aanbieders in het voortraject, maar verkoos uiteindelijk opnieuw Unica ICT Solutions boven andere ICT-partijen. 

Behalve een verlenging van de samenwerking, gaat Unica ICT Solutions de 400 medewerkers van Profila Zorg voorzien van een moderne werkplek, gebaseerd op Office 365. Een groot deel van de ICT-infrastructuur wordt gefaciliteerd vanuit de publieke datacentra van Microsoft en een klein gedeelte blijft staan in het datacenter van Unica ICT Solutions. Dit is een oplossing die perfect aansluit bij de 'cloud-tenzij' gedachte van de zorginstelling, waarbij deze organisatie er bewust voor kiest niet alle data in de publieke cloud onder te brengen. 

Zelf grip houden

Bert van de Glind, ICT-manager Profila Zorg: ‘Wij hebben niet alleen opnieuw voor Unica ICT Solutions gekozen vanwege de betrouwbare en prettige relatie die we al jaren hebben, maar vooral vanwege de oplossing die ze voorstelden. Een overgang naar een moderne werkplek, waarbij medewerkers vanaf elk apparaat, elke locatie en elk moment kunnen werken sprak ons erg aan. De mogelijkheid om die werkplekken deels vanuit de publieke cloud en voor een deel vanuit de Unica private cloud te faciliteren, was een voorwaarde waaraan voldaan kon worden. Als laatste bood Unica ICT Solutions ons de mogelijkheid om de werkplekken zelf te beheren en daardoor grip te houden op onze eigen ICT-omgeving.’ 

Over Profila Zorg

Profila Zorg biedt met bijna 400 medewerkers hulp en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met een (verstandelijke) beperking, een autismespectrumstoornis, psychiatrische problematiek of met justitie in aanraking zijn geweest. Dit gebeurt in een van de woonlocaties van Profila verspreid over het land of bij iemand thuis. Vanuit de betrokkenheid, deskundigheid en christelijke levensovertuiging biedt Profila Zorg hulp aan iedereen, ongeacht de levensovertuiging van de cliënt.