Retourneren van factureren | Unica

Retourneren van factureren

Retourneren van factureren

In de volgende gevallen wordt een factuur niet in behandeling genomen:

 • Onjuiste, onvolledige, onterechte facturen worden door ons geretourneerd, met het verzoek de factuur intern te crediteren. U hoeft geen creditnota naar Unica te versturen. Voorbeelden zijn: 
  • Het ontbreken van een Unica-referentie (geen bestelnummer, projectnummer, kostplaats)
  • Onjuiste BTW, met name BTW berekend i.p.v. BTW-verlegd. (onderaanneming)
  • Ontbrekende bijlages zoals werkbonnen en mandagstaten.
    
 • Bij het opnieuw in rekening brengen van deze goederen/diensten dient u gebruik te maken van een nieuw factuurnummer en een nieuwe factuurdatum. Facturering onder het oude factuurnummer en/of de oude factuurdatum leidt opnieuw tot retournering van de factuur.