‘We treffen maatregelen om onnodig verbruik te voorkomen’

‘We treffen maatregelen om onnodig verbruik te voorkomen’

‘We treffen maatregelen om onnodig verbruik te voorkomen’

De Alberdingk Thijm Scholen vormen een scholenkoepel voor primair en voortgezet onderwijs in het Gooi. Jeroen Zaagmans is hier projectleider op het gebied van energie en duurzaamheid. Vanwege de gunstige inkooptarieven voor energie, sloten de Alberdingk Thijm Scholen zich aan bij Energie Voor Scholen. Maar de ambities reiken verder. “Hoe meer inzicht we krijgen, hoe meer we ontdekken dat er besparing mogelijk is.”

“Op al onze locaties zijn slimme meters geïnstalleerd. De gegevens lezen we uit via het EnergyPanel. Op basis van die gegevens zijn onze CV-ketels inmiddels anders ingesteld. Verder hebben we nu ook inzicht in hoeveel energie schoolgebouwen nog verbruiken als ze dicht zijn. Doordat we dat weten, kunnen we maatregelen treffen zodat onnodig verbruik voorkomen wordt. Als bijvoorbeeld in een vakantie de verwarming toch elke dag aan blijkt te gaan, zien we dat nu terug via het EnergyPanel en kunnen we daar actie op ondernemen. Deze monitoring vraagt natuurlijk tijd en aandacht, maar levert op de lange termijn zeker rendement op. We komen steeds een stapje verder in het goed inregelen van alle systemen.”

De samenwerking met Karin Michgels van Hellemans Consultancy ervaart Jeroen Zaagmans als erg positief: “Ik ken geen bedrijf waar ik zo snel reactie krijg. En wat ik ook fijn vind is dat Hellemans Consultancy actief met ons meedenkt. Het uitlezen van de slimme meters in het EnergyPanel was eerder bijvoorbeeld alleen mogelijk voor de grootverbruikers binnen onze stichting, maar Karin Michgels zag dat wij grote ambities hebben om op al onze locatie op een andere manier met energie om te gaan. Ze heeft toen geregeld dat ook onze kleinere basisscholen versneld in het EnergyPanel opgenomen zijn.”

Op een van de regiobijeenkomsten die Hellemans Consultancy organiseerde, maakte Jeroen Zaagmans kennis met het bedrijf DVEP, dat onder meer installatie van zonnepanelen verzorgt. Deze ontmoeting kreeg een vervolg en resulteerde in de installatie van zonnepanelen op het dak van een van de Alberdingk Thijm Scholen. “We hebben nu een proeflocatie om te ervaren hoe het gebruik van zonnepanelen verloopt. De locatie die we hiervoor gekozen hebben, leent zich er qua pand goed voor. Bovendien is het een school waar ze heel expliciet bezig zijn met duurzaamheid, ook binnen de lesprogramma’s. Dat maakte hen dus bijzonder geschikt. Binnen het bestuur is interesse om te bekijken of we dit proefproject uit gaan breiden naar andere locaties.”