Driestar educatief: duurzaamheid in het DNA | Unica

Driestar educatief: duurzaamheid in het DNA

Driestar educatief: duurzaamheid in het DNA


Een duurzame toekomst begint in het onderwijs, zo is de overtuiging van Driestar educatief. Het kenniscentrum levert een inspirerende bijdrage aan christelijk onderwijs in binnen- en buitenland en wil dat op toekomstbestendige wijze realiseren. Unica gaf vanuit zijn technische expertise invulling aan de duurzame optimalisatie van installaties voor Driestar, met de vorig jaar geïnstalleerde zonnepanelen als meest zichtbaar resultaat. Het onderwijsinstituut heeft duurzaamheid verankerd in zijn beleid. “Duurzaamheid is voor ons geen PR-dingetje, maar onderdeel van onze identiteit.” 

De oorsprong van het huidige Driestar voert meer dan 75 jaar terug, naar het Zeeuwse Krabbedijke. Daar startte Piet Kuijt in 1944 de kweekschool op reformatorische grondslag. Na de watersnoodramp van 1953 vertrok de school uit Zeeland en vestigde zich in Gouda. Vanaf de jaren ‘60 werd De Driestar ook een school voor voortgezet onderwijs. In 1982 werd de school gesplitst in een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (Driestar College) en een pedagogische academie (Driestar hogeschool). Onder de naam Driestar educatief werd in de afgelopen decennia ook een adviestak opgezet, met meer dan 100 onderwijsspecialisten. 

Kees Codée is sinds 2004 als Manager Facilitair Bedrijf actief voor Driestar educatief.

Duurzame identiteit 
Kees Codée is sinds 2004 als Manager Facilitair Bedrijf actief voor Driestar educatief. In die rol is hij ook programmamanager duurzaamheid, wat als logisch gevolg van de energietransitie een van de speerpunten van de facilitaire bedrijfsvoering is. Kees en zijn team hebben daarbij niet louter een uitvoerende rol, maar proberen er blijvende aandacht voor te creëren. “Duurzaamheid moet echt onderdeel van het curriculum worden”, stelt hij. “We zijn er al geruime tijd mee bezig. Duurzaamheid is voor ons geen PR-dingetje, we geven het invulling vanuit onze identiteit. Dat komt voort uit de gedachte dat God de aarde geschapen heeft en we daar goed voor moeten zorgen”, valt hij terug op de christelijke drijfveer van zijn organisatie. 

Natuurlijk zijn er in het kader van de energietransitie formele verplichtingen vanuit het HBO-werkveld, zoals jaarlijks 5% energie besparen, het vergroenen van de energie-inkoop en een analyse van gebouwen en hun verbeterpotentieel. Daarnaast heeft Driestar educatief een ‘Duurzaam doen’ convenant met verschillende andere scholen. “Daar zitten afspraken in over te behalen doelstellingen, maar het convenant richt zich ook op bewustwording. Elke aangesloten school heeft bijvoorbeeld een duurzaamheidscommissie met medewerkers, docenten, maar ook studenten en leerlingen”, geeft Kees als voorbeeld.  

Vliegwieleffect 
Aandacht voor het thema komt ook terug in de dagelijkse onderwijspraktijk. Driestar is een mono-sectorale onderwijsinstelling, die lerarenopleidingen verzorgt voor het basis- en voortgezet onderwijs. Daardoor kan Driestar op duurzaamheidsvlak ‘een vliegwieleffect op gang brengen’, denkt Kees: “Doordat duurzaamheid in ons onderwijspakket zit, komt dat via onze studenten weer bij de leerlingen op de basisschool en middelbare school terecht. Die leerlingen komen vervolgens weer op onze opleiding en zullen naar verwachting dus nog meer aandacht voor duurzaamheid hebben.” 

Een voorbeeld is de ‘Duurzaamheids-challenge’, een uitdaging die gedeeld wordt met andere christelijk-reformatorische scholen. PABO-studenten worden uitgedaagd om tijdens hun stageperiode een les te verzorgen die gericht is op duurzaamheid. De stagebegeleiders beoordelen die ‘duurzaamheidslessen’, waarbij de best beoordeelde lessen zich kwalificeren voor een finaledag tijdens een groot evenement. “Zo betrekken we leerlingen en docenten expliciet bij onze duurzaamheidsidealen”, vertelt Kees. 

Minimale verstoring 
Genoeg over de opleiding en plannen. “Je moet niet alleen praten over duurzaamheid, je moet het doen!”, is namelijk de overtuiging van Kees. In dat kader bracht Driestar educatief de eigen duurzaamheidsbeginselen in 2019 in de praktijk met de oplevering van 524 zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geïnstalleerd werden. Als vaste onderhoudspartner gaf Unica daarmee een eerste invulling aan een duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat samen met Driestar educatief werd opgesteld. “Uit dat plan kwam naar voren dat ons gebouw bouwkundig op orde is, maar dat er aan de installaties nog wel wat te optimaliseren viel”, vertelt Kees. “Voor het behalen van verbeteringen op de korte termijn was het plaatsen van zonnepanelen de beste optie.” 

Toen de keuze voor zonnepanelen was gemaakt, ging Unica volgens Kees snel praktisch te werk. “Unica maakte een planning en zorgde voor zo min mogelijk overlast. De monteurs begonnen bijvoorbeeld vroeg, ruim voordat de studenten binnen waren. Dat kwam de veiligheid ten goede en zorgde voor minimale verstoring van de lessen.” Voor de aansluiting van de zonnepanelen op het energienetwerk van het gebouw, moesten de installaties een dag uit. “We hebben daarvoor de 'dankdag' gebruikt, een jaarlijkse dag waarop de school dicht is, omdat er dan kerkdiensten belegd worden waarin God gedankt wordt. Op die dag was het gebouw leeg, en kon de koppeling tussen de panelen en de techniek gemaakt worden.” 

Warme kom soep 
Het succes is ook het resultaat van de eigen inspanningen van Driestar educatief. De onderwijsspecialist was zelf ook nauw betrokken bij de voortgang van de werkzaamheden en stond de Unica-medewerkers ter beschikking. Kees: “Als Unica er om 6 uur ’s ochtends was, waren wij er ook. We zorgden voor koffie en een warme kom soep voor de mensen die de hele dag op het dak stonden. We hadden ook continu een technische collega paraat met wie Unica ter plaatse direct kon overleggen.” Die investering heeft zich volgens hem terugbetaald in het resultaat. “Uiteindelijk is het een win/win dat je elkaar zoveel mogelijk helpt. We kijken terug op een efficiënt traject, dus ook op dat vlak is er sprake van een duurzame samenwerking”, besluit Kees.