Energie Voor Scholen biedt kostenbesparing en ontzorging | Unica

Energie Voor Scholen biedt kostenbesparing en ontzorging

Energie Voor Scholen biedt kostenbesparing en ontzorging

‘Alles zelf doen, is optellen. Samenwerken is vermenigvuldigen.’ Deze wijsheid kenmerkt Energie Voor Scholen (EVS), één van de grootste energie-inkoopcollectieven in Nederland. In 2003 kleinschalig ontstaan, groeide EVS uit tot een collectief van ruim 800 deelnemende schoolbesturen met gezamenlijk zo’n 6.000 schoollocaties in het primair en voortgezet onderwijs. Ruim 2 miljoen leerlingen maken gebruik van gezamenlijk zo’n 12.000 aansluitingen op elektriciteit en aardgas. Het inkoopcollectief zorgt voor kostenbesparing, gemak bij de inkoop van energie en is een advies- en informatiepunt als het gaat om verduurzaming en reducering van het energieverbruik.

Ron van der Raaij, woordvoerder van Energie Voor Scholen

“Ik durf gerust te stellen dat een gemiddelde school die deelneemt aan het collectief zo’n 10% bespaart op de energie-inkoop. En dan komt daar de complete ontzorging nog eens bij”, aldus Ron van der Raaij. Hij is woordvoerder van EVS, namens de profielorganisaties uit het onderwijs die in het collectief samenwerken, te weten: Verus, VGS, VBS, ISBO, LVGS en VOS/ABB.

Specialistisch vakgebied
Vanaf de start is de uitvoering van de energie-inkoop voor de deelnemers uitbesteed aan het onafhankelijk adviesbureau Hellemans Consultancy, dat deel uitmaakt van de Unica Groep. “Energie is een ongelofelijk specialistisch vakgebied waar het onderwijs geen verstand van heeft. Dat moet je overlaten aan specialisten”, vindt Ron. “De energiemarkt lijkt misschien transparant, maar is dat zeker niet. Voor één locatie is de energie-inkoop nog wel te doen, maar zodra het om meer gaat, komen er allerlei onvoorziene zaken om de hoek kijken. Scholen kunnen zich beter bezighouden met lesgeven en de energie-inkoop overlaten aan partijen met verstand van zaken.”

Wet- en regelgeving
Er wordt volgens Ron ook vanuit de wet- en regelgeving steeds meer van scholen gevraagd als het gaat om energie en verduurzaming. Als de energiebehoefte van scholen een bepaalde drempel overschrijdt, zijn zij bijvoorbeeld verplicht de inkoop Europees aan te besteden. “EVS verzorgt dat hele traject. Dat levert tijdsbesparing op, plus het feit dat wij lagere tarieven hebben bij de inkoop van de energie. Denk maar aan de populaire uitspraak ‘massa is kassa’”, zegt hij lachend. “De kleinere scholen die zijn aangesloten liften mee op de voordelen van het collectief, zoals scherpe tarieven die door de aanpak van het adviesbureau zijn gegarandeerd.” Een ander actueel voorbeeld is dat scholen vanaf een bepaald verbruik een lijst met energiebesparende maatregelen moeten melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). “Ook dit traject kunnen wij met audits volledig voor scholen verzorgen.”

Aanbestedingscollectief
Ron vertelt dat EVS als inkoopcollectief recent een nieuwe Europese aanbesteding heeft gedaan voor de periode 2021 - 2025. “De energie-inkoop wordt gedurende het aanbestedingscontract opnieuw gedaan door Hellemans Consultancy. Zij kent de energiemarkt en als specialist weet zij precies op het goede moment de energie voor ons in te kopen. Bovendien zijn de gestelde duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid (14% energie uit duurzame bronnen in 2020 en 27% in 2030) ingebracht in het nieuwe aanbestedingscollectief.” Zo zijn alle deelnemende scholen over de periode tot 2025 ervan verzekerd dat 17,5% van alle gebruikte energie uit duurzame bronnen komt, een ambitie die de overheid zich in Europees verband heeft gesteld. Ron: “Er is dus zelfs rekening gehouden met de stijging van deze doelstelling in de loop der jaren. In het nieuwe contract is dan ook elk jaar 17,5% Nederlandse wind opgenomen. Een schoolbestuur kan dit zelf aanvullen naar 100%, maar door aansluiting bij EVS voldoet een school in ieder geval impliciet aan alle door de overheid gestelde duurzaamheidsambities.”

EnergyPanel
Ron benadrukt dat EVS meer is dan een inkoopcollectief, maar ook kan optreden als een informatie- en adviespunt. “Scholen hebben ook eigen ambities als het gaat om verduurzaming en verlaging van de CO2-footprint, maar weten vaak niet goed hoe ze dat moeten realiseren. Ook dan denken wij graag mee.” Het energiedashboard EnergyPanel, eveneens ontwikkeld door Hellemans Consultancy, is volgens Ron een belangrijk hulpmiddel. Dit online monitoringsysteem biedt onder meer 24/7 integraal inzicht in energiekosten, verbruik en CO2-uitstoot. Zo is eenvoudig te zien waar nog meer te besparen valt. Het platform wordt aan de scholen aangeboden via EVS. Naar verwachting gaan in de periode tot 2025 ruim 6.000 scholen gebruik van maken van het dashboard.