Radboudumc verbouwing afdeling Longrevalidatie | Unica

Radboudumc verbouwing afdeling Longrevalidatie

Radboudumc verbouwing afdeling Longrevalidatie

Als onderdeel van het masterplan worden zorgfuncties die tot op heden elders in Nijmegen gevestigd zijn geherhuisvest op de RUMC-campus. Door nieuwbouw en verbouw wordt in deze aanvullende huisvestingsvraag voldaan. Zo is ook de afdeling longrevalidatie van de locatie Dekkerswald gehuisvest op de campus. Een pand dat in het verleden in eigendom en gebruik was binnen de geestelijke gezondheidszorg is door het RUMC aangekocht en is verbouwd voor de komst van de afdeling longrevalidatie.

Revalidatiezorg verschilt wezenlijk van ziekenhuiszorg. Hiermee komt wordt er een laag technologische omgeving vormgegeven zonder ziekenhuissfeer.
Het pand werd voorheen gebruikt als een gesloten (GGZ) afdeling en was erop ingericht om vernielingen tegen te gaan, vluchtgevaar te minimaliseren en patiënten, indien nodig, te kunnen isoleren. Om aan te klantspecificaties te voldoen moest dit gebouw worden opgefrist en opgewaardeerd. Er zijn nu 28 (w.o. 2 mindervaliden) beddenkamers beschikbaar.

In de nieuwe huisvesting is voldoende ruimte voor patiënten om te kunnen verblijven en zich terug te kunnen trekken. De dagbehandelingen vinden vooral plaats in therapieruimten, spreekkamers, sportzaal en fitnessruimte. Daarnaast is er een aantal algemene ruimten met restauratieve voorzieningen als ook ruimten voor rust en ontspanning. Het gebouw staat in directe verbinding met de parktuin. Ook is voor het personeel van de afdeling longrevalidatie de nodige kantooromgeving gezorgd, waar flexibel kan worden gewerkt. 

 

Unica Building Projects heeft de werktuigkundige, sanitaire en elektrotechnische installaties geleverd, gemonteerd en bedrijfsvaardig in bedrijf gesteld.

Stevens Van Dijck was in dit project betrokken als strategisch aanbestedingsadviseur, ontwerp- en projectmanager. Ook was zij verantwoordelijk voor de directievoering tijdens de realisatiefase. Royal Haskoning DHV was de adviseur van het bouwproject.