Vitens: Trendsetter in beveiliging | Unica

Vitens: Trendsetter in beveiliging

Vitens: Trendsetter in beveiliging

Vitens gaat de komende jaren haar security-systemen en bouwkundige beveiliging optimaliseren. Het drinkwaterbedrijf, dat verantwoordelijk is voor een derde van de drinkwatervoorziening in Nederland, werkt hiervoor nauw samen met het onafhankelijke Unica-bedrijf Regel Partners. “Wij lopen voorop in de sector.”

De drinkwatervoorziening maakt deel uit van de zogenoemde top-vitale infrastructuur van Nederland, waarbij uitval leidt tot maatschappelijke ontwrichting. Om de leveringszekerheid en de kwaliteit van het drinkwater – nu en in de toekomst – zeker te stellen, gaat Vitens één centraal Security Management Systeem (SMS) implementeren. De security-systemen van meer dan driehonderd objecten en locaties in vijf provincies worden hier de komende vijf jaar op aangesloten.

Eric Adamse, Business Continuity Manager bij Vitens

Trendsetter
De aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001 is in veel opzichten een keerpunt in de geschiedenis. “Drinkwaterbedrijven werden door 9/11 geconfronteerd met de urgentie van beveiliging”, zegt Eric Adamse, als Business Continuity Manager verantwoordelijk voor security- en incidentmanagement bij Vitens. “De laatste jaren neemt vooral de cyberdreiging toe. De drinkwatervoorziening is een potentieel doelwit voor kwaadwillende mensen en hackers die een grote daad willen stellen, zoals verstoring van de drinkwatervoorziening of vergiftiging van het drinkwater. Als organisatie in het publieke domein hebben wij de verantwoordelijkheid om dit soort risicoscenario’s te voorkomen.”

Schaalvergroting in de sector biedt Vitens de mogelijkheid om haar beveiligingshuis van boven naar beneden goed neer te zetten met één nieuw Security Management Systeem. Eric: “De bestaande security systemen binnen Vitens zijn aan vervanging toe. We hebben daarom besloten om de diversiteit te verlaten en de functionaliteit weer helemaal up-to-date te maken.”

Nieuwe kwetsbaarheid
ICT en nieuwe technologieën als smart grids bieden veel voordelen, maar creëren ook een nieuwe kwetsbaarheid. “Hoe meer je aan elkaar knoopt, hoe kwetsbaarder je wordt”, stelt Eric. “Je moet ‘in control’ blijven en op de lange termijn zowel de fysieke beveiliging als de informatiebeveiliging goed voor elkaar hebben. Voor een grote organisatie als Vitens, met honderden objecten met vele componenten en datakluwen, is dat een enorme uitdaging. Samen met Regel Partners hebben we eerst de software gekozen en daar is vervolgens de hardware bij gezocht. Die volgorde is nieuw voor ons. Regel Partners levert en implementeert het SMS WinGuard. Alle elektronische componenten besteden we aan. We implementeren het nieuwe systeem provincie na provincie, locatie na locatie. In 2023 verwachten we klaar te zijn.” Klanten zullen niets merken van deze megaoperatie. Eric: “De klant krijgt wat hij van ons gewend is: op elk moment van de dag een prachtig en veilig natuurproduct uit de kraan.”


Vitens en Regel Partners
Regel Partners ondersteunt Vitens bij de implementatie, het beheer en onderhoud van het nieuwe, centrale Security Management Systeem (SMS). Ook koppelt Regel Partners de onderliggende hardware aan het SMS en geeft het training aan medewerkers die met het systeem gaan werken.

Vitens en Regel Partners beklonken eind 2018 de samenwerking

Dit artikel werd gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (voorjaar 2019).