Windesheim: “Tijd voor een nieuw stempel op techniekonderwijs”

Windesheim: “Tijd voor een nieuw stempel op techniekonderwijs”


Technologische ontwikkelingen gaan de inhoud van het werk in de techniek snel en drastisch veranderen. Daarbij neemt het tekort aan goede vakmensen de komende jaren alleen maar toe. Om de uitdagingen het hoofd te bieden zien onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo toekomst in nieuwe, flexibele opleidingsvormen en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Drie instellingen delen hun visie op de ontdekkingsreis die zij de komende jaren samen met het bedrijfsleven ondernemen. Vandaag in deel 2: Arend Jan Pleizier, teamleider deeltijd-onderwijs Technische Bedrijfskunde aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Arend Jan Pleizier

Samenwerking
“De bevolking in de regio Noordoost Nederland krimpt. We krijgen te maken met vergrijzing en minder aanwas van studenten. Dat betekent dat we het werk in de toekomst met minder mensen moeten doen. Technologische slimmigheden, zoals prefab-bouwen, robotica en smart supply chains, zijn nu al hard nodig. Maar de ontwikkelingen gaan zo snel, dat wij ze als hogeschool alleen kunnen bijhouden door samen te werken met andere onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het is de trend dat bedrijven, scholen en de overheid samen investeren in de begeleiding van professionals.”

Flexibele leerroutes
“Het is tijd dat we een nieuw stempel drukken op techniekonderwijs. Samen met het Deltion College en het bedrijfsleven ontwikkelen we bijvoorbeeld modulaire onderwijsvormen, waarmee technici kunnen doorleren. Met deze flexibele leerroutes spreken we meer en verschillende doelgroepen aan, die voorheen niet dachten aan Technische Bedrijfskunde. Zo zien we meer vrouwen, mensen met niet-afgeronde vooropleidingen, ervaren managers zonder hbo-diploma en zelfs (ex-)militairen. Er komen steeds meer duale leervormen, waarbij het zwaartepunt van het onderwijs zich verplaatst naar de praktijk: daar waar mensen zich kunnen ontwikkelen en kunnen aantonen wat zij kunnen.

Met bouw- en installatiebedrijven in de regio onderzoeken we flexibele leerroutes die aansluiten op hun specifieke behoefte. Zo hebben we met AWL in Harderwijk een programma voor industriële robotica opgezet. Onze studenten werktuigbouwkunde, elektrotechniek en technische bedrijfskunde leren het vak in hun roboticalab.”

Leer-communities
Het is een ontdekkingsreis voor onderwijs en bedrijfsleven om samen dit soort leer-communities te vormen. Bedrijven dragen hieraan bij met opdrachten, technische kennis, ontwikkelmogelijkheden en praktische begeleiding. De docent krijgt naast het overdragen van inhoudelijke kennis steeds meer een coachende en begeleidende rol in het leerproces. Zo gaan we samen de uitdaging aan.”

Meer lezen?
Corporaal, S., Vos, M., van Riemsdijk, M., & de Vries, S. (2018). Werken in de nieuwe industriële revolutie Verwachtingen van werkgevers in de techniek over de werknemer van de toekomst. Tijdschrift voor HRM, 21(2), 20-44. Dit artikel beschrijft belangrijke technologische veranderingen en de gevolgen voor technici.


Dit artikel is deel 2 van een drieluik over technisch onderwijs en het bedrijfsleven. Vorige week kwam het Deltion College aan het woord, volgende week geeft de TU Delft zijn visie. Het complete drieluik werd eerder gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie(voorjaar 2019).