Brancheplan Verpakkingen | Unica

Brancheplan Verpakkingen

Brancheplan Verpakkingen

Unica is aangesloten bij het Brancheplan Duurzame Verpakkingen van Techniek Nederland. Dit brancheplan is opgesteld met en voor de installatiebranche en gericht op het verduurzamen van de verpakkingen in de installatiebranche. De ambitie is dat we toewerken naar een circulaire economie, waarbij wij het gebruik van primaire grondstoffen van verpakkingen en het verpakkingsafval minimaliseren. Hiermee werken wij aan het verminderen van de milieu-impact van de installatiebranche en dragen we bij aan de circulaire ambities van de Rijksoverheid om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken in 2030.

In dit brancheplan richten we ons specifiek op verpakkingen. De verpakkingen van technische systemen en componenten bestaan uit onder meer plastic, piepschuim, karton, lijm en inkt. Dit legt druk op het gebruik van (fossiele) grondstoffen, levert een grote afvalstroom op, veel logistieke bewegingen en daarmee milieu- en financiële kosten. De uitdaging is om deze verpakkingsstroom te reduceren en de verpakkingen zelf te verduurzamen. Daarbij geldt: de niet-geproduceerde verpakking is de meest duurzame verpakking!

Doel van dit brancheplan is minder en duurzamere verpakkingen realiseren en daarmee een fundamentele stap naar een circulaire economie zetten.

Circulariteit & milieu
We zetten ons in voor het behoud van de natuurlijke leefomgeving door materialen efficiënt en duurzaam te gebruiken.