Milieumanagement en afvalreductie | Unica

Milieumanagement en afvalreductie

Milieumanagement en afvalreductie

Unica is ISO14001 gecertificeerd. Dit betekent dat we volgens een milieumanagementsysteem en milieubeleid werken en dit structureel hebben verankerd in onze werkprocessen en systemen. Hieraan gekoppeld stellen wij ons concrete milieudoelstellingen die we meten en waarvan we de resultaten jaarlijks rapporteren. 

Op het gebied van afval sturen we op structurele vermindering van de productie en zorgen we ervoor dat vrijgekomen materialen hoogwaardig worden verwerkt. Dit doen we door afval op kantoorlocaties en opdrachtlocaties te scheiden en samen te werken met een erkende afvalverwerker die zorgdraagt voor het recyclen en verwerken daarvan. Dankzij doelmatigere inzet van beschikbare middelen is het afval dat Unica afvoert in de afgelopen twee jaar ondanks de groei van de organisatie met ruim 12% procent verminderd. 

In samenwerking met afvalverwerker Renewi worden de komende jaren verdere maatregelen genomen om de afvalwerking op alle Unica-projectlocaties verder te verbeteren en nieuwe kantoren en projectlocaties van de Unica organisatie aan te sluiten.
 

Circulariteit & milieu
We zetten ons in voor het behoud van de natuurlijke leefomgeving door materialen efficiënt en duurzaam te gebruiken.