Circulariteit | Unica

Circulariteit

Circulariteit

Door de groeiende aandacht voor milieurisico’s en grondstoftekorten, en aangescherpte wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, versnelt de transitie naar een circulaire economie. Dat merken we aan alle kanten. Zowel binnen onze eigen activiteiten als voor onze klanten leren we steeds beter hoe we circulariteit kunnen toepassen. Zo worden oude werkkleding en schoenen gerecycled, maken we op verschillende kantoorlocaties gebruik van tweedehands meubilair en werken we samen met verschillende ketenpartners en opdrachtgevers aan circulaire pilots.

Als onderdeel van de opdracht die Unica uitvoert voor het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt het in samenwerking met zijn ketenpartners bijvoorbeeld een circulaire marktplaats. Die is bedoeld om de materialen en grondstoffen die voor de uitvoering van het project worden ingezet maximaal te benutten en hergebruiken. Daarnaast zetten we samen met Rensa, technische groothandel in verwarming en ventilatie, flinke stappen op het gebied van revisie. Elektronische en mechanische onderdelen die bij onderhoud of storingen zijn vervangen, kunnen dankzij de revisiespecialisten van Inexeon een tweede leven krijgen. 

Ook binnen onze eigen activiteiten streven we ernaar om materialen maximaal te benutten. Zo kunnen medewerkers in het bestelsysteem van Unica een vinkje aanzetten als een product niet per se nieuw, maar ook refurbished mag zijn. Unica-bedrijven weten elkaar beter te vinden als het gaat om het uitwisselen van overtollige materialen.

Circulariteit & milieu
We zetten ons in voor het behoud van de natuurlijke leefomgeving door materialen efficiënt en duurzaam te gebruiken.