ICT-strategie & Consultancy | Unica

ICT-strategie & Consultancy

ICT-strategie & Consultancy

Niet de technologie, maar de bedrijfsprocessen en toekomstige wensen van de organisatie zijn het uitgangspunt van de business consultancy diensten van Unica ICT Solutions. Dat kunnen technische verbetertrajecten zijn, maar ook pragmatische quickscans en klankbordsessies voor het samenstellen van een roadmap om de ICT-strategie voor de lange termijn verder te ontwikkelen.
 

Meer over ICT Strategie & Consultancy