Managed Services & Support

Effectieve inzet van ICT stopt niet bij de levering van hardware en software. Daarom heeft Unica ICT Solutions vanaf de oprichting permanent geïnvesteerd in Managed Services & Support, om het ICT-beheer uit handen te nemen bij opdrachtgevers of hen te ondersteunen als zij problemen ervaren of vragen hebben over hun ICT- en telecomomgeving. 

Als totaalleverancier op het gebied van ICT en telecom levert Unica ICT Solutions de Managed Services & Support diensten over het hele portfolio. Hoe breder het werkveld, hoe meer beheervraagstukken of ondersteuning een opdrachtgever immers kan gebruiken. Voor alle diensten biedt Unica ICT Solutions met haar Managed Services & Support afdeling één plek waar alle vragen beantwoord kunnen worden of verstoringen gemeld kunnen worden. Zelfs wanneer het om applicaties van derde partijen gaat of om het ondersteunen van eindgebruikers kunnen opdrachtgevers rekenen op één aanspreekpunt waar ze met al hun ICT- en telecom vraagstukken terecht kunnen.

Toepassingen

Om het optreden van verstoringen of incidenten te voorkomen, maakt Unica ICT Solutions bij de Managed Services & Support diensten gebruik van diverse geautomatiseerde monitoring tools. Hiermee wordt de juiste werking van de ICT- en telecomomgeving van opdrachtgevers bewaakt en worden storingen voorkomen of incidenten vroegtijdig gesignaleerd en opgelost. Met deze proactieve monitoring wordt de kans op uitval van ICT-middelen fors verkleind. 

Wanneer gebruikers een vraag hebben of wanneer zich toch een verstoring voordoet, kunnen opdrachtgevers terugvallen op de omvangrijke beheerafdeling van Unica ICT Solutions. Deze afdeling verzorgt de ondersteuning en het beheer en vormt met een omvang van ruim 60 specialisten het hart van ons bedrijf. Vragen komen doorgaans binnen bij de skilled Servicedesk, die zowel per telefoon, e-mail als via het selfservice-portaal bereikt kan worden. Unica ICT Solutions streeft naar een oplossing in het eerste contact (First Response Solution), zodat gebruikers direct geholpen worden. 

Soms zijn de vraagstukken of verstoringen zo complex, dat er specifieke expertise nodig is. Daarbij kunnen opdrachtgevers terugvallen op de oploskracht van tientallen engineers, die in verschillende oplosgroepen met elkaar samenwerken om vraagstukken en verstoringen volledig en snel op te lossen. Door te werken met vaste oplosgroepen worden opdrachtgevers door een relatief klein team met dezelfde personen geholpen. Specifieke ICT- en telecomkennis is binnen die oplosgroepen wel meervoudig beschikbaar, zodat opdrachtgevers voor ondersteuning niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van één of enkele kennishouders.

Oplossingen

In de Managed Services & Support diensten kan Unica ICT Solutions het ICT-beheer volledig overnemen, maar ondersteuning ook via verschillende gradaties verzorgen. Sommige opdrachtgevers hebben immers zelf beheercapaciteit in huis, of vinden het niet noodzakelijk om permanent de beschikking te hebben over ondersteuning. Unica ICT Solutions biedt daarom verschillende beheermodules waarbij opdrachtgevers keuzes kunnen maken in de intensiteit van ondersteuning en de tijdstippen waarop zij daar gebruik van willen maken. De beheerdiensten zijn modulair opgebouwd, dus het ondersteuningsniveau kan naar behoefte worden uitgebreid.

Steeds vaker zijn ICT en telecom onmisbare onderdelen van de bedrijfsvoering. Uitval van de ICT-omgeving resulteert dan in kans op calamiteiten, productieverlies of omzetderving. Dat beperkt zich meestal niet meer tot traditionele kantoortijden, maar is in toenemende mate 24 uur per dag van toepassing. Om die reden biedt Unica ICT Solutions de mogelijkheid voor 24x7 support bij storingen of calamiteiten en proactieve bewaking van de ICT-omgeving. De gebruiker kan dan altijd contact opnemen, waarna een incident direct wordt opgepakt.

Niets is vervelender dan van het kastje naar de muur gestuurd te worden bij een ICT-probleem. De bron ligt echter niet altijd bij dezelfde partij. Als aanvulling op de reguliere beheeractiviteiten, kan Unica ICT Solutions ook optreden als Single-Point-Of-Contact (SPOC). In die hoedanigheid bewaakt Unica ICT Solutions het overzicht en de afspraken met andere leveranciers van ICT-toepassingen, zoals softwareapplicaties, telecomverbindingen of deeltoepassingen van andere ICT-leveranciers. Bij eventuele calamiteiten neemt Unica ICT Solutions het contact met de juiste partijen voor opdrachtgevers uit handen. 

De Managed Services & Support afdeling van Unica ICT Solutions biedt primair ondersteuning aan de ICT-organisatie van opdrachtgevers. De kennis en capaciteit van de afdeling kan echter ook worden ingezet om directe gebruikersondersteuning te leveren. Alle medewerkers van een organisatie kunnen voor ICT-gerelateerde vragen dan gebruik maken van de expertise van de afdeling. Unica ICT Solutions biedt tenslotte ook de mogelijkheid om hardware reparaties te verzorgen. Daarbij zorgt Unica ICT Solutions ervoor dat defecte hardware gerepareerd of vervangen wordt als zich hardwarematige storingen voordoen in uw ICT-omgeving. Het hardware repair team kan hardware componenten snel vervangen als dat nodig is. 

Toegevoegde waarde

Dankzij meer dan 25 jaar ervaring in ICT en telecom kan Unica ICT Solutions op proactieve wijze invulling geven aan het beheer van de ICT- en telecomoplossingen voor onze opdrachtgevers. Dankzij slimme geautomatiseerde tools worden verstoringen of incidenten voorkomen of snel gesignaleerd, waarna de omvangrijke beheerafdeling snel en adequaat een oplossing biedt. Ook bij vragen of andere incidenten kunnen opdrachtgevers terugvallen op de skilled Servicedesk en de beheer engineers, waar de kennis over specifieke ICT-domeinen meervoudig beschikbaar is. 

Unica ICT Solutions biedt de Managed Services & Support diensten over het complete portfolio van ICT- en telecom oplossingen. Samen met de opdrachtgever wordt gekeken met welke invulling de ondersteuning van Unica ICT Solutions de meeste toegevoegde waarde oplevert. Afhankelijk van de eigen beheercapaciteit van een opdrachtgever, varieert dat van 24x7 totale ontzorging tot ondersteuning op afroep. Unica ICT Solutions probeert daarin invulling te geven aan de specifieke behoeftes van elke opdrachtgever