Training & Adoptie | Unica

Training & Adoptie

Training & Adoptie

Het adoptieproces bij Unica ICT Solutions krijgt vanaf het begin een plek in het implementatietraject van een nieuwe ICT-omgeving, de overstap naar Office 365 of andere ICT-wijzigingen. Door medewerkers stap voor stap mee te nemen in de veranderde werkwijze en hen te leren om hiermee om te gaan, worden de tevredenheid, betrokkenheid van eindgebruikers en de efficiency van het gebruik van de nieuwe ICT-omgeving verhoogd.
 

Meer over Training & Adoptie