Training & Adoptie

Doordat nieuwe technologie zich maar blijft uitbreiden verandert de ICT-omgeving constant. Al die verandering heeft heel veel impact op uw gebruikers, die tegenwoordig continu geconfronteerd worden met veranderde functionaliteit, nieuwe mogelijkheden en veranderingen in hun dagelijks werk. Gebruikersadoptie wordt daarom steeds belangrijker. Door uw medewerkers centraal te stellen bij de implementatie van nieuwe technologie en hen te leren om hiermee om te gaan, verhoogt u de tevredenheid en betrokkenheid van eindgebruikers. Zij leren optimaal gebruik te maken van nieuwe ICT-toepassingen om effectiever en efficiënter (samen) te werken. Het gaat immers niet alleen om een goed geïmplementeerd systeem, maar ook om een systeem dat op de juiste manier gebruikt wordt. Unica ICT Solutions helpt bij dit adoptieproces.

Toepassingen 

Voorafgaand aan de uitvoering van het adoptietraject voert Unica ICT Solutions een belanghebbenden-onderzoek uit en bespreken we met u de priorisering van de verschillende scenario’s. Op basis daarvan werken onze specialisten een plan uit met de meest geschikte middelen voor uw organisatie. Wij gebruiken verschillende oplossingen om mensen binnen een organisatie in beweging te brengen en om te zorgen voor een groot draagvlak. Deze middelen zijn toegespitst op training, begeleiding, kennisdeling en communicatie en volledig gericht op de adoptie en daarmee succesvol gebruik van ICT-toepassingen. 

We trainen eindgebruikers en realiseren diverse informatiebronnen, zoals instructies, referentiekaarten, inspiratiemateriaal en zorgen dat deze op een gestructureerde manier aangeboden worden aan de eindgebruikers. We gaan op zoek naar de enthousiastelingen in de organisatie en helpen hen om anderen te begeleiden en inspireren om aan de slag te gaan. Door middel van walk-in-sessies, kennisdelingssessies, workshops, individuele training en de inrichting van een Learning Management Systeem (LMS) begeleiden wij medewerkers op een interactieve manier. Hierdoor kan kennis effectief overgebracht worden naar (grote groepen) gebruikers. 

Oplossingen 

Trainingen en adoptietrajecten zijn een cruciaal onderdeel bij de overstap naar Office 365. Deze Microsoft-suite wordt volledig vanuit de cloud gefaciliteerd en hiermee kan de volledige desktop vanuit de browser benaderd worden, inclusief de opgeslagen documenten. Dit brengt een andere manier van werken met zich mee dan medewerkers gewend waren. U verhoogt het begrip en de tevredenheid bij medewerkers door ondersteuning te bieden bij deze veranderingen en ze wegwijs te maken in Office 365.

Ook  voor andere veranderingen in de ICT-omgeving kunnen training en adoptie worden ingezet. Denk hierbij aan wijzigingen die visuele, functionele, organisatorische of procesveranderingen met zich meebrengen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de overgang naar een nieuwe VDI-omgeving, werken met een intranetomgeving of het gebruik van nieuwe SaaS-applicaties. Voor iedere wijziging in uw ICT-omgeving die invloed heeft op de werkwijze van uw medewerkers kan Unica ICT Solutions een adoptietraject samenstellen en samen met u uitvoeren.

Toegevoegde waarde

ICT moet voor u werken in plaats van andersom. Wij ondersteunen onze klanten daarom ook al jarenlang met de (na)zorg van ICT-gerelateerde implementaties. Dit doen wij in de vorm van trainings- en adoptietrajecten, waarmee we al veel successen hebben geboekt in de betrokkenheid van medewerkers. 

Het adoptieproces krijgt bij Unica ICT Solutions al vanaf het begin een plek in het implementatietraject van uw nieuwe ICT-omgeving, overstap naar Office 365 of andere ICT-wijzigingen, om gebruikers stap voor stap mee te nemen in de veranderingen die eraan komen. Wij zorgen voor een adoptieproces dat past bij het veranderklimaat van uw organisatie. We helpen u met het kiezen van de juiste aanpak en bieden ondersteuning waar uw eindgebruikers dat nodig hebben. Verandering is een proces dat niet te realiseren is met een eenmalige actie of training. Het is een reeks aan activiteiten, die er voor zorgen dat eindgebruikers nieuwe technologie gaan omarmen.