Dutch Environment Corporation kiest voor expertise Unica Hengelo | Unica

Dutch Environment Corporation kiest voor expertise Unica Hengelo

Dutch Environment Corporation kiest voor expertise Unica Hengelo

V.l.n.r. Ravi van der Spiegel en Paul Biemold - technisch beheerders van DEC en Marcel Bruggeman, servicetechnicus Unica

"Het was onze wens om realtime inzicht te hebben in de status van inspecties, onderhoudswerkzaamheden en storingen. Daarnaast wilden we graag één contactpersoon"

Dutch Environment Corporation B.V. is wereldleider in flexibele luchtkanaalsystemen. Het bedrijf heeft een productiehal met kantoren in Enschede en een logistiek centrum in Oldenzaal. Unica Hengelo onderhoudt sinds begin 2016 de installaties van beide locaties. DEC geeft aan bewust voor Unica gekozen te hebben.

In Enschede produceert DEC tientallen verschillende typen flexibele luchtkanalen. Deze worden opgeslagen in het logistieke centrum in Oldenzaal en vinden vervolgens hun weg naar de groothandel. DEC verkoopt haar producten in meer dan vijftig landen wereldwijd en biedt haar klanten een one-stop-shop met alles wat nodig is voor een compleet luchtbehandelingssysteem.

Realtime inzicht
“Een grote wens was om realtime inzicht te hebben in de status van inspecties, onderhoudswerkzaamheden en storingen. Daarnaast wilden we graag één contactpersoon voor een zo direct en eenvoudig mogelijke communicatie. Unica kon aan beide wensen voldoen”, aldus Truus Soetman, Facilitair inkoper van DEC BV International. “Bovendien vinden wij het prettig om te werken met een lokale partij, die de Twentse mentaliteit kent en begrijpt.”

De samenwerking verloopt vanaf het begin naar wens. “Al bij het eerste bezoek van de monteur waren mijn collega’s van de technische dienst zeer tevreden over de aanpak, vakkennis en nauwkeurigheid van de monteur van Unica, die heel precies was in de omgang met de materialen. Tijdens reguliere overleggen worden de verbeterpunten en wensen uitvoerig besproken.” Truus is erg tevreden over de samenwerking. “De mensen van Unica denken mee in oplossingen. Ze leveren wat wij vragen en soms zelfs meer.”

Veiligheid en duurzaamheid
DEC zegt behoefte te hebben aan een partij die kan anticiperen op duurzame verbeteringen of oplossingen voor haar installaties. De specifieke kennis van Unica sluit hier volledig op aan. Dit jaar is DEC gestart met een project voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) over duurzame inzetbaarheid met als thema ‘werken aan een gezonde en veilige werkomgeving’. Het bedrijf heeft al een flinke slag gemaakt op verschillende fronten. Unica draagt hier met haar kennis van veiligheid en duurzaamheid graag een steentje aan bij. “In het kader van veiligheid hebben we DEC geattendeerd op de actuele verplichtingen betreffende de wet- en regelgeving”, vertelt Ramon Snijders, contractbeheerder bij Unica. “Wij hebben onder andere de SCIOS-plichtige toestellen en de daarbij behorende gasleidingen gekeurd. Ook heeft DEC onze hulp ingeroepen voor legionellapreventie. Zo zorgen we samen voor optimaal functionerende installaties en een veilig en prettig werkklimaat voor de medewerkers van DEC.”