Samenwerken aan maatschappelijk vastgoed van morgen

Samenwerken aan maatschappelijk vastgoed van morgen

SRO, organisatie voor Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen, beheert en exploiteert maatschappelijk vastgoed. Technisch partner Unica Building Services helpt SRO om de ruim 200 locaties gezond en vitaal te houden.

Er is in Nederland meer maatschappelijk vastgoed dan winkels en kantoren bij elkaar. Met name gemeenten zijn grote vastgoedbezitters. Dit vastgoed gebruiken ze voor hun maatschappelijke doelen en wettelijke taken, zoals het creëren van sociale cohesie, een levendige en actieve gemeenschap en een gezonde en veilige leefomgeving.

Optimale accommodaties
SRO beheert en exploiteert maatschappelijk vastgoed. Of het nu gaat om een zwembad, een gymzaal of een monument, SRO zorgt ervoor dat gemeenten hun inwoners optimale accommodaties kunnen bieden om te bewegen, leren, samenwerken of recreëren. Tjeerd Meijer, Manager Vastgoed bij SRO, zorgt in samenspraak met de gebruikers en gemeentelijke opdrachtgevers voor goed onderhouden, gezond, vitaal, prettig en toekomstbestendig gemeentelijk vastgoed. Hij koos Unica als technisch partner voor het onderhoud aan de ruim 200 locaties die SRO landelijk beheert.

“SRO is een maatschappelijke organisatie die via haar buurtsportcoaches bijdraagt aan een vitale samenleving voor de gemeente Amersfoort en die daarnaast vastgoed exploiteert en onderhoudt voor Amersfoort, Haarlem en andere gemeenten in Midden- en West-Nederland”, begint Tjeerd. “Dit doet SRO al 20 jaar, maar we zien de klantvraag zich steeds meer verbreden en verdiepen naar het niveau van assetmanagement. Dat vraagt om een andere benadering. We moeten verder vooruit gaan kijken om de gemeentelijke gebouwen ook morgen en overmorgen veilig en aantrekkelijk te houden voor de gebruikers. Aan mij de schone taak om het vastgoedmanagement binnen SRO naar het niveau te brengen waarop we die meerwaarde aan onze klanten kunnen blijven bieden.”

Strategische sturing
Die veranderende klantvraag komt niet als een verrassing. Grote vastgoedportefeuilles brengen immers grote uitdagingen met zich mee. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker”, stelt Tjeerd. “Vanuit Den Haag worden steeds strengere eisen gesteld aan de verduurzaming van vastgoed. Gebouwen moeten in hoog tempo energiezuinig worden gemaakt. Meest recente voorbeeld hiervan is de huidige transitie naar gasloze gebouwen.” Daarnaast gaan ook de technologische ontwikkelingen met impact op het vastgoed razendsnel. “Gebouwen moeten ‘slimmer’ worden gemaakt op het gebied van toegankelijkheid, gebruik, comfort en energiemonitoring. Hier zijn hoge investeringen mee gemoeid waar een solide lange termijnvisie aan ten grondslag moet liggen. Strategische sturing, ofwel governance, van de vastgoedportefeuille wordt dus belangrijker en de daarmee samenhangende informatiebehoefte wordt groter.”

Proactief vastgoedmanagement
Om de gemeenten in een veranderende wereld beter te kunnen bedienen, zet SRO Vastgoed in op proactief vastgoedmanagement. Dat betekent: strakke procedures voor operationele werkzaamheden, een klantgerichte benadering, adequate, real-time vastgoedinformatie en actief anticiperen op ontwikkelingen die impact hebben op vastgoed. “Vorig jaar zijn we op zoek gegaan naar een technisch partner die ons aanvult en versterkt in de doorontwikkeling van deze rol. Een partner die ons effectief en efficiënt kan ontzorgen met het onderhoud en die overzicht biedt waarop wij kunnen sturen”, vertelt Tjeerd. “Het team van Unica maakte tijdens de aanbestedingsprocedure een goede eerste indruk. Het was Unica duidelijk menens en er zat veel energie in het team om de samenwerking met SRO aan te gaan. Daarbij stelde Unica een stapsgewijze aanpak voor die goed aansluit op onze visie en ambities.”

Klantarena’s
Die aanpak kenmerkt zich door het direct betrekken van klanten en medewerkers bij de nieuwe samenwerking via zogenaamde Klantarena’s. Hierbij wordt een klant uitgenodigd om ten overstaan van een groot aantal Unica-medewerkers in dialoog te gaan over mogelijke verbeteringen. Unica-contractmanager Erwin Kelderman vertelt: “Op 1 januari zijn we onze samenwerking officieel gestart door met mensen van SRO, maar ook met de klanten van SRO om tafel te gaan. Hierbij zijn eerlijke gesprekken gevoerd over de dienstverlening van SRO tot nu toe, wat er nodig is om die te verbeteren en hoe we daarin het best kunnen samenwerken. Tegelijkertijd zijn we in januari gestart met een volledige herinventarisatie van de assets. We gaan letterlijk alle gebouwen langs om te bekijken welke installaties er staan, wat de staat is, wat er eventueel moet gebeuren en aan welke regelgeving moet worden voldaan. Een uitdagende klus die verschillende Unicavestigingen samen oppakken. Op 1 november moeten alle installaties van de 200 SRO-locaties zijn samengebracht in een actuele assetlijst.”

Tjeerd vult aan: “Zowel de klantarena als de inventarisatie geven een goed beeld van de omvang van het werk en vormen ons gezamenlijk vertrekpunt. We willen simpel beginnen, stap voor stap. Eerst goed in die samenwerking komen, zorgen dat we de dingen die we moeten doen, gewoon goed doen. Als we dit jaar productiviteit kunnen harmoniseren met positiviteit, met respect voor elkaars doelstellingen en belangen, is er een eerste goede stap in de samenwerking gezet. Dan ligt er een basis waarop we de komende jaren kunnen voortbouwen.”


Dit artikel werd gepubliceerd in ons relatiemagazine CommUNICAtie (zomer 2018).