Integriteit | Unica

Integriteit

Integriteit

Unica hanteert in zijn werkzaamheden de hoogste integriteitsstandaarden. De ethische normen en basisprincipes die hierbij van toepassing zijn staan beschreven in de ‘Wij zijn Unica’ welkomstmap die alle nieuwe medewerkers bij hun indiensttreding krijgen. Onderdeel van deze informatie zijn de gedragsregels binnen Unica, die zo op eenduidige wijze aan medewerkers worden verstrekt. Voor het melden van misstanden, arbeidsgeschillen en ongewenste omgangsvormen zijn verschillende specifieke regelingen van toepassing die onder de koepel ‘Spreek je Uit!’ op het intranet worden toegelicht. Medewerkers kunnen ook gebruik maken van een externe vertrouwenspersoon, die sinds 2021 per regio werkzaam is en daardoor nog dichterbij medewerkers opereert.

Binnen het fraude en compliance risk beleid is veel aandacht voor het periodiek trainen van management in ethisch gedrag en compliant werken. Alle directeuren van de verschillende Unica-bedrijven geven een compliance statement af, waarin ze onder meer verklaren dat ze zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Maar ook bij nieuwe medewerkers is er aandacht voor ethiek en compliance, in de vorm van een informatiesessie tijdens de introductiedagen. De afdeling Juridische Zaken geeft daarnaast door het hele land workshops aan medewerkers, om focus te houden op het belang van compliance in de dagelijkse praktijk.

Ethiek & integriteit
Openheid rondom beleid en impacts van organisaties geeft duidelijkheid over kansen en risico’s op mens en milieu en stimuleert positieve maatschappelijke vooruitgang.