Ondernemingsraad | Unica

Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

De medezeggenschap van medewerkers van Unica is geregeld via de Ondernemingsraad (OR). De OR bestaat uit leden vanuit verschillende Unica-bedrijven en komt tot stand middels tweejaarlijkse verkiezingen. Minimaal zes keer per jaar bespreken de OR en de directie van Unica belangrijke ontwikkelingen en besluiten rondom het personeelsbeleid.

De OR van Unica Groep telt 17 leden, die afkomstig zijn vanuit de diverse vestigingen en bedrijven binnen de Unica Groep. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

  • Wilbert van Abswoude – voorzitter
  • Johan van Tongeren – vicevoorzitter
  • Henny Curvers - Schoenmakers – secretaris
Ethiek & integriteit
Openheid rondom beleid en impacts van organisaties geeft duidelijkheid over kansen en risico’s op mens en milieu en stimuleert positieve maatschappelijke vooruitgang.