Sustainable corporate governance | Unica

Sustainable corporate governance

Sustainable corporate governance

Unica kent een tweelaags bestuursmodel, bestaande uit de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de strategie, het organisatiebeleid en de bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen houdt hierop het toezicht. De coördinatie van de bedrijfsstrategie vindt plaats vanuit de Executive Committee, waarin de Raad van Bestuur en de directie van de bedrijvenclusters en shared services zijn vertegenwoordigd. 

Duurzaam ondernemerschap is integraal verankerd in de bedrijfsfilosofie en -strategie van Unica en wordt gecoördineerd vanuit een centraal opererende sustainability manager. De programma’s en initiatieven worden geïmplementeerd door het shared service center en het netwerk van bedrijven. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de duurzame strategie. Daarnaast vormen verschillende leden van het Executive Committee de Sustainability Board. Deze stuurgroep komt minimaal 6 keer per jaar samen en is verantwoordelijk voor het vaststellen, monitoren en evalueren van het duurzaamheidsbeleid en de prestaties. Eens per kwartaal wordt de voortang rondom de uitvoering en behaalde resultaten besproken met het voltallige Executive Committee.

Ethiek & integriteit
Openheid rondom beleid en impacts van organisaties geeft duidelijkheid over kansen en risico’s op mens en milieu en stimuleert positieve maatschappelijke vooruitgang.