Sociaal ondernemerschap | Unica

Sociaal ondernemerschap

Sociaal ondernemerschap

Een van de speerpunten in ons personeelsbeleid is het bereiken en inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een brede doelgroep die voor sommige functies uitermate veel potentieel kent. In 2021 heeft Unica voor zijn grootste organisatieonderdeel trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Deze certificering bewijst dat Unica zijn sociale verantwoordelijkheid omarmt en een aantrekkelijke werkgever wil zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Naast instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kijkt Unica naar zij-instroom vanuit andere sectoren. De afgelopen jaren nam Unica deel aan verschillende initiatieven en werd waardevolle ervaring opgedaan hoe zij-instroom een bijdrage kan leveren aan de wervingsbehoefte en sociale ambities van Unica. De succesvolle zij-instroomtrajecten zijn veelal regionale initiatieven, zoals het Be An Engineer programma in Amsterdam. Samen met de andere betrokken partijen wil Unica de komende jaren de best practices schaalbaar maken en verbreden naar andere regio’s. Technologische oplossingen kunnen het werk mogelijk ook toegankelijk maken voor mensen die met hun huidige achtergrond niet in aanmerking komen.

Mens & maatschappij
We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers.