Diversiteit & inclusie | Unica

Diversiteit & inclusie

Diversiteit & inclusie

Met meer dan 3.500 medewerkers heeft Unica vanzelfsprekend verschillende mensen in huis. We vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt, ongeacht gender, geaardheid, geloof of cultuur. Met ons diversiteitsbeleid willen we onze diversiteitscultuur stapsgewijs verder ontwikkelen, zodat elk individu vanuit hun authentieke kracht een bijdrage kan leveren. 

Het diversiteitsplatform Unique dat eind 2020 werd opgestart, heeft in 2021 concrete invulling gekregen middels een mentorprogramma en (digitale) bijeenkomsten voor vrouwelijk talent binnen Unica. Vergeleken met branchegenoten is de participatie van vrouwen bij Unica marktconform, maar Unica heeft de ambitie om zich meer te spiegelen aan internationale bedrijfsstandaarden waarin de genderverhouding beter in balans is. Om dat te bereiken blijft Unica dan ook gericht aandacht geven aan het behouden en aantrekken van vrouwelijk (technisch) talent. Nu de activiteiten voor meer gendergelijkheid binnen Unica zijn opgestart, worden in het diversiteitsprogramma gefaseerd ook andere componenten van inclusiviteit opgenomen, bijvoorbeeld een betere balans in leeftijd en etniciteit.

Mens & maatschappij
We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers.