Veiligheidsbewustzijn | Unica

Veiligheidsbewustzijn

Veiligheidsbewustzijn

Als een van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) besteedt Unica expliciet aandacht aan het versterken van de veiligheidscultuur in de sector. Om het belang van veiligheid te onderstrepen heeft Unica in 2021 trede 2 van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) behaald en zijn de voorbereidingen gestart richting de doorstap naar trede 3. Met ons programma ‘Veiligheidsbewustzijn omhoog’ vergroten we structureel het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers, leveranciers en onderaannemers. Zo dienen ook partijen die diensten of producten aan Unica leveren vanaf 2022 te voldoen aan de eisen van trede 2 van de Veiligheidsladder. Die afspraak is tussen alle branchegenoten vastgelegd in het ‘Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)’ protocol, dat zijn oorsprong vindt in de GCVB. 

Een van de initiatieven uit het programma is de Veilig Unica App. Deze app is in 2021 ontwikkeld om het eenvoudiger te maken om (bijna) ongevallen en incidenten te melden en om het veiligheidsbewustzijn in de breedte te ondersteunen. Doordat het melden van ongevallen via de app laagdrempeliger is, zijn er meer incidenten gemeld die voorheen soms onder de radar bleven. Unica stimuleert die ontwikkeling en wil transparant zijn op veiligheidsvlak. Met de extra informatie die Unica verkregen heeft kunnen gerichtere verbeteracties worden ingezet.

Mens & maatschappij
We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers.