Maatschappelijke betrokkenheid | Unica

Maatschappelijke betrokkenheid

Maatschappelijke betrokkenheid

Duurzaam ondernemerschap past Unica ook toe buiten de eigen bedrijfsvoering of dienstverlening, in de maatschappelijke omgeving. Ook in gemeenschappen, zowel dichtbij als ver van huis, levert Unica met zijn kennis, capaciteit en middelen een bijdrage aan diverse initiatieven. Los van de centraal gecoördineerde activiteiten ondersteunt elk bedrijf uit het Unica-netwerk maatschappelijke initiatieven in de eigen regio, variërend van sportverenigingen, cultuurinstellingen, onderwijsdagen tot onderzoeksprojecten. De belofte om altijd dichtbij zijn klanten te opereren, tonen de Unica-bedrijven dus ook in de lokale gemeenschappen waar zij onderdeel van uitmaken.

Unica Foundation

De Unica Foundation werd in 2007 op initiatief van Unica opgezet met als doel technische hulpprojecten in ontwikkelingslanden te ondersteunen met kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek. De levensomstandigheden van meer dan 40.000 mensen zijn daardoor verbeterd.

Meer over de Unica Foundation

Park De Hoge Veluwe

Sinds 2022 is Unica partner van Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Het park is met 5.400 hectare het grootste aaneengesloten particuliere natuurgebied in Nederland. De opbrengsten worden ingezet voor het behouden en herstellen van de flora en fauna.

Meer over Park De Hoge Veluwe

Hartstichting

Unica was tussen 2020 en 2022 partner van de Hartstichting en droeg in die periode bij aan het ‘hartveiliger’ maken van Nederland. Hiermee ondersteunde het de ambitie van de Hartstichting om een landelijk dekkend netwerk te realiseren van AED’s.

Meer over de Hartstichting

Mens & maatschappij
We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers.