Ontwikkeling van medewerkers | Unica

Ontwikkeling van medewerkers

Ontwikkeling van medewerkers

Om aan de toenemende vraag naar oplossingen op het gebied van digitalisering en verduurzaming te voldoen is het noodzakelijk om de vaktechnici gericht te ondersteunen in opleiding en ontwikkeling. Unica sorteert daarbij voor op online ondersteuning van training en ontwikkeling, zowel voor vaktechnische opleidingen als voor softskills. In 2022 wil Unica een platform met e-learnings in gebruik nemen om het opleidingsaanbod toegankelijker te maken en te centraliseren.

Mens & maatschappij
We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers.