Ketensamenwerking | Unica

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Samenwerking is voor Unica vanzelfsprekend. Dat doen we binnen ons netwerk van bedrijven in de vorm van integrale oplossingen, maar ook met partijen buiten ons bedrijf. Om klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen, werkt Unica met vaste leveranciers en onderaannemers met wie bewezen resultaten zijn geboekt. Ter versterking van onze eigen kennis en kunde levert Unica ook integrale oplossingen in samenwerking met ketenpartners en vormen wij consortia met andere marktpartijen. Door die krachtenbundeling kunnen klanten terugvallen op ingespeelde teams die elkaar qua expertise uitstekend aanvullen en verantwoordelijkheid nemen voor de hele keten van technische dienstverlening.

Unica doet alleen zaken met leveranciers die op een verantwoorde manier omgaan met mensen en de omgeving en dus een duurzame en maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering hanteren. Daartoe hanteert Unica de Code of Sustainable Supply. De code bevat afspraken op het gebied van arbeid, gezondheid & veiligheid, milieu, ethiek en management. Zo bevat de code artikelen over werktijden, discriminatie, veiligheid op de werkvloer, duurzaamheids- en milieuaspecten en integriteit. Alle artikelen in de code zijn van belang voor een verantwoorde en duurzame manier van zakendoen die Unica bij al zijn werkzaamheden hanteert. Partners van Unica dienen de Code of Sustainable Supply te ondertekenen bij het afsluiten van een (raam)contract.

Mens & maatschappij
We bouwen samen aan een sterke veiligheidscultuur en gezonde werkomgeving, met voldoende groei- en ontwikkelmogelijkheden voor huidige én toekomstige medewerkers.