‘Met een ander jasje in één team’ | Unica

‘Met een ander jasje in één team’

‘Met een ander jasje in één team’

In de centrale ontvangstruimte van verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord in Wageningen gonst het bij binnenkomst van enthousiasme. Bewoners en bezoekers vertoeven er in een welkome en persoonlijke sfeer. “Die sfeer is belangrijk voor onze kwetsbare groep bewoners”, vertelt Allard Eggen, Facilitair manager Zinzia Zorggroep. “En geldt voor de uitstraling van het gebouw en alles wat daarmee samenhangt. Unica voelt dat feilloos aan.”

De nieuwbouw is recent geopend. En hoewel er nog weinig publiciteit aan is gegeven weten steeds meer mensen van buiten de organisatie het nieuwe restaurant, “Brasserie Emma”, te vinden. Mensen uit het dorp zijn van harte welkom voor koffie, thee, een stuk taart of iets van de kleine kaart. Het is ook expliciet de bedoeling van Zinzia. “De horeca binnen onze organisatie, net als de schoonmaak en de was bijvoorbeeld, moet kostenneutraal zelfstandig kunnen opereren”, legt Allard uit. “Het stelt ons in staat om optimaal te investeren in de zorg aan onze circa 120 bewoners met dementie en/of complexe lichamelijke klachten.”

Verlengstuk
Familie en vrienden van mensen met dementie vinden het in de praktijk soms lastig om een bezoek te brengen. Een prettige omgeving werkt drempelverlagend. En dat zit niet alleen in het gebruik van stenen, materiaal, inrichting of kleuren. Ook de technische installaties zijn belangrijk. Zag Zinzia het technisch onderhoud tot een aantal jaren geleden als een noodzakelijk kwaad, met de komst van Unica Building Services is onderhoud en techniek iets strategisch geworden. “Unica is een verlengstuk van onze organisatie”, stelt Allard resoluut. “We beschikten over een eigen technische dienst maar de techniek wordt steeds specialistischer. Als je bedenkt dat wij eigenlijk één groot uit de kluiten gewassen huishouden zijn, snap je dat wij de kennis van onze technische mensen niet op het hoogste niveau kunnen houden. Unica daarentegen kan dat wel. Zij nemen een stuk verantwoordelijkheid voor de techniek uit handen. Bij calamiteiten reageren zij snel en adequaat en zij beschikken over de kennis en expertise om planmatig met technische installaties om te gaan.”

Wij-zij-gevoel
“Ons facilitair bedrijf hebben we afgeslankt”, gaat Allard verder. “En we zijn op zoek gegaan naar partnerleveranciers. Op termijn moet er geen ‘wij-zij-gevoel’ meer zijn. Bij Unica proef ik dat al. Dat is echt een enorme verdienste. Unica voelt zich medeverantwoordelijk voor onze bewoners en voor onze medewerkers. Ze dragen wel een ander jasje, maar we zijn één team.” “Voor Unica was deze regierol nieuw”, vertelt Paul Martinus, Contractmanager Unica Building Services. “Het is een rol die ons goed past en waarin we samen met Zinzia zijn gegroeid. Het is niet iets waar je van de ene op de andere dag invulling aan geeft. Op directie- en managementniveau hebben we alles besproken, maar op de operationele werkvloer moet het plaatsvinden. In het begin was het belangrijk om vertrouwen op te bouwen bij de technische medewerkers van Zinzia. Er komt toch ineens iemand op je vingers kijken en het touw in handen nemen.” 

“Unica is een speler aan de directietafel en geen projectmatige storingsdienst”, zegt Allard. “Dat vraagt op termijn om een next level. Zoals een uitgewerkte business case over hoe we onze gebouwen kunnen verduurzamen. Samen optrekken al tijdens de bouw is cruciaal. De zorg vraagt om steeds slimmere systemen die cliënten monitoren. Domotica, sensoren, camera’s, biodynamische verlichting…de techniek gaat snel en moet in de hele organisatie worden doorgetrokken. Daar heb je een partij voor nodig die over de juiste kennis en expertise beschikt.”

“Ik werk al een aantal jaren binnen de facilitaire wereld en kreeg het altijd op mijn heupen als er weer eens een manager binnenkwam met een klacht over een bureau dat scheef stond. In de zorg is de interne drive van mensen veel hoger en die drive voel ik ook bij Unica”, besluit Allard.