Vincent van Gogh voor GGZ | Unica

Vincent van Gogh voor GGZ

Vincent van Gogh voor GGZ

In 2017 zijn de Limburgse zorginstelling Vincent van Gogh en Unica Building Services gestart met het invullen van het legionellabeheer voor de 10 prioritaire locaties en een veelvoud aan zorgplicht locaties van de zorginstelling. Een mooi partnerschap met inzicht, ontzorging en snel schakelen als sleutels tot succes.

Chris Janssen, Facilitair Coördinator bij Vincent van Gogh: “Het is voor ons van groot belang dat onze gebouwen een gezonde omgeving zijn voor cliënten. We vinden het daarom vanzelfsprekend dat we willen voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van legionellapreventie. Unica Building Services helpt ons hierbij en neemt de zorg voor een goede invulling van ons over."

De samenwerking startte met het verdelen van de legionella beheerstaken tussen de mensen van de facilitaire dienst van Vincent van Gogh en die van Unica. Inmiddels ligt het gros van de beheerstaken bij Unica. Op deze manier kon de noodzakelijke administratie centraal en digitaal inzichtelijk gemaakt worden en hebben de medewerkers van Vincent van Gogh meer tijd voor andere werkzaamheden. 

“Unica slaat de brug tussen de administratie en de uitvoer van de werkzaamheden. Ik heb nu altijd digitaal inzicht in de stand van zaken voor alle locaties en kan ik altijd aantoonbaar maken dat we voldoen aan onze verplichtingen. Daarbij komt dat Unica snel schakelt en experts gemakkelijk te bereiken zijn. Wanneer ik vragen heb over wettelijke verplichtingen, kan ik rechtstreeks bellen met de specialist van Unica die hier verstand van heeft. Die mix van ontzorgen en bereikbaarheid is werkt heel goed."