Meer-jaarlijks onderhoud | Unica

Meer-jaarlijks onderhoud

Meer-jaarlijks onderhoud

Meer-jaarlijks onderhoud is wettelijk verplicht en wordt één keer in de 5, 10 of 15 jaar uitgevoerd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn vaak grotere projecten die hoge kosten met zich mee kunnen brengen of veel impact kunnen hebben op de bedrijfsprocessen. Het is daarom van belang dat organisaties hier op tijd rekening mee houden en hier goed over geïnformeerd zijn. Het meer-jaarlijks onderhoud kan verschillende componenten van de brandveiligheidsvoorziening bevatten. Ook kan het zijn dat verschillende wet- en regelgeving van toepassing is. Unica Fire Safety begeleid organisaties bij deze projecten en geeft hierbij gepast advies. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het opstellen van een MJOP (meer-jaren onderhoudsplan). Hierdoor weet je als organisatie goed wat er in de toekomst op je af komt. In samenwerking met Boele Fire Protection, Applicom & Gerco biedt het cluster Unica Fire Safety een totaaloplossing voor het meerjaarlijks-onderhoud. Denk hierbij aan inspectie en onderhoudswerkzaamheden van het waterreservoir, de sprinklerpomp, het leidingwerk het testen van de sprinklerkoppen. 

Meer-jaarlijks onderhoud van het waterreservoir

Veel sprinklerinstallaties zijn aangesloten op een geboute watertank. Vanwege verschillende incidenten in het verleden heeft de wetgever het onderhoudsprotocol aangescherpt en vastgelegd in Technisch Bulletin 67b (TB67b). De inspecties van deze geboute watertanks kunnen we onderverdelen in 3 categoriën:

De a-inspectie: Dit is een visuele inspectie die jaarlijks plaatsvind en dus onder het jaarlijks onderhoud valt. Hierbij wordt de inspectie gedaan aan de hand van de checklist met minimum eisen die beschreven staan in het TB67b. De rapportage en correctieve werkzaamheden hebben wel invloed op de meer-jaarlijkse inspecties. 

De b-inspectie: Deze inspectie vind om de 5 jaar plaats en waarbij de rapportages van de a-inspectie en de eventuele correctieve maatregelen worden beoordeelt. Daarnaast vindt er een controle van de binnenzijde plaats middels een duikinspectie.

De c-inspectie: Elke 10 jaar vindt er vervolgens een c-inspectie plaats. Deze inspectie bevat een groot aantal werkzaamheden en kan veel impact hebben op de inbedrijfsstelling van de sprinklerinstallatie. Dit komt omdat de watertank volledig geleegd moet worden tijdens deze inspectie. Hierdoor zijn er vaak aanvullende maatregelen nodig. Unica Fire Safety ontzorgt organisaties op het gebied van deze c-inspectie in samenwerking met Boele Fire Protection

Lees meer over de c-inspectie van het waterreservoir
Weten wat de c-inspectie precies inhoudt en hoe Unica Fire Safety organisaties hierbij helpt? Lees het hier.

Inwendig leidingonderzoek

Vanuit de voorschriften voor beheer en onderhoud moeten de sprinklerinstallaties minstens eens per 15 jaar inwendig worden onderzocht. Hierbij wordt de kwaliteit van het leidingwerk in kaart gebracht waarbij corrosie en vervuiling vaak een hoofdrol spelen. Unica Fire Safety beschikt over speciale apparatuur waarmee dit onderzoek uitgevoerd kan worden. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek worden passende maatregelen voorgesteld en kan het probleem worden verholpen. 

Lees meer over het inwendig leidingonderzoek
Kom meer te weten over het belang van een inwendig leidingonderzoek om de sprinklerinstallatie in topconditie te houden.