Meer-jaarlijks onderhoud | Unica

Meer-jaarlijks onderhoud

Meer-jaarlijks onderhoud

Meer-jaarlijks onderhoud: verplichte inspecties en onderzoek voor een goedwerkende sprinklerinstallatie

Wist u dat meerjaarlijks onderhoud wettelijk verplicht is? Het wordt slechts eens in de 5, 10 of 15 jaar uitgevoerd. Deze onderhoudswerkzaamheden zijn vaak omvangrijk en kunnen aanzienlijke kosten met zich meebrengen, of zelfs de bedrijfsprocessen verstoren. Het is daarom noodzakelijk dat organisaties hier tijdig op anticiperen en goed geïnformeerd zijn. Zorg dat uw organisatie voorbereid is op deze verplichtingen met Unica Fire Safety. Met onze expertise en ervaring helpen we uw organisatie om te voldoen aan alle wettelijke vereisten en om onderhoudsprojecten soepel te laten verlopen. 

Het meer-jaarlijks onderhoud kan verschillende componenten van de brandveiligheidsvoorziening betreffen. Denk hierbij aan de pompinstallatie, de watertank, het leidingwerk of de sprinklerkoppen. Ook kan het zijn dat verschillende wet- en regelgeving van toepassing is conform de TB80 (onderhoud van sprinklerinstallaties) of de TB67b (onderhoud van watervoorzieningen). Unica Fire Safety begeleidt organisaties bij deze projecten en geeft gepast advies. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het opstellen van een MJOP (meer-jaren onderhoudsplan). Hierdoor weet u als organisatie goed wat er in de toekomst komt kijken bij het beheer en onderhoud van uw sprinklerinstallatie. In samenwerking met onze verschillende specialismes biedt Unica Fire Safety een totaaloplossing voor het meerjaarlijks-onderhoud.  

Benieuwd wat Unica Fire Safety voor u kan betekenen op het gebied van onderhoud en inspecties? Neem contact op met onze specialisten van de afdeling Meerjaarlijks Onderhoud.

Verschillende inspecties zijn van belang voor het onderhoud van uw watertank

Veel sprinklerinstallaties zijn aangesloten op een geboute watertank. Vanwege verschillende incidenten in het verleden is middels wet- en regelgeving het onderhoudsprotocol aangescherpt en vastgelegd in Technisch Bulletin 67b (TB67b). Dit document beschrijft aan welke eisen uw watertank moet voldoen tijdens de verschillende inspecties. 

De inspecties van deze geboute watertanks kunnen we onderverdelen in 3 categorieën:

De A-inspectie: Dit is een visuele inspectie die jaarlijks plaatsvindt en onder het jaarlijks onderhoud valt. Hierbij wordt de inspectie gedaan aan de hand van de checklist met minimum eisen die beschreven staan in het TB67b. Lees hier meer over de A-inspectie.

De B-inspectie: Deze inspectie vindt om de 5 jaar plaats en waarbij de rapportages van de a-inspectie en de eventuele correctieve maatregelen worden beoordeelt. Daarnaast vindt er een controle van de binnenzijde plaats middels een duikinspectie. Lees hier meer over de B-inspectie.

De C-inspectie: Elke 10 jaar vindt er vervolgens een c-inspectie plaats. Deze inspectie bevat een groot aantal werkzaamheden en kan veel impact hebben op de inbedrijfsstelling van de sprinklerinstallatie. Dit komt omdat de watertank volledig geleegd moet worden tijdens deze inspectie. Hierdoor zijn er vaak aanvullende maatregelen nodig. Unica Fire Safety adviseert en ontzorgt organisaties op het gebied van deze C-inspectie.

Lees hier meer over de C-inspectie

Meer weten over de inspecties voor uw watertank?
Bent u benieuwd aan welke eisen uw watertank moet voldoen omtrent de eisen van de tb67b? Onze specialisten vertellen u er graag meer over!

Houdt het leidingwerk van uw sprinklerinstallatie in optimale staat dankzij het inwendig leidingonderzoek

Vanuit de voorschriften voor beheer en onderhoud moeten sprinklerinstallaties minstens eens per 15 jaar inwendig worden onderzocht. Hierbij wordt de kwaliteit van het leidingwerk in kaart gebracht waarbij corrosie en vervuiling vaak een hoofdrol spelen. Unica Fire Safety beschikt over speciale apparatuur waarmee dit onderzoek kan worden uitgevoerd. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek worden passende maatregelen voorgesteld en kan het probleem worden verholpen.

Is de dieselpomp van uw sprinklerinstallatie al SCIOS gecertificeerd?

Als eigenaar van een diesel gedreven pompinstallatie draagt u de verantwoordelijkheid voor een effectieve, veilige en milieuvriendelijke werking. Volgens de Wet Milieubeheer is het verplicht om uw installatie periodiek te laten keuren. Dit wordt gedaan volgens de SCIOS-regeling, wat aantoont dat uw installatie voldoet aan de wettelijke eisen. Maar wat houdt zo’n SCIOS inspectie nou eigenlijk allemaal in? 

De voordelen van Unica Fire Safety

Unica Fire Safety ontzorgt organisaties via de afdeling Meer-jaarlijkse Verplichtingen met het meerjaarlijks onderhoud van alle componenten van de sprinklerinstallatie. Dagelijks worden organisaties door onze experts voorzien van advies op maat waarbij Unica Fire Safety in staat is een totaaloplossing te bieden. Als specialist op het gebied van brandbeveiliging biedt Unica Fire Safety een integrale oplossing waarbij er nauw wordt samengewerkt met de verschillende specialismes op het gebied van Fire Suppression, Fire Detection, Water Pumps & Water Supply en Passive Fire Protection

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.