Onze werkwijze | Unica

Onze werkwijze

Onze werkwijze

Het werkproces van Unica Fire Safety: advies tot realisatie

De dienstverlening van het cluster Unica Fire Safety is op de gehele levenscyclus van brandveiligheidssystemen gericht; van advies, ontwerp, engineering en realisatie tot aan beheer en onderhoud en modificaties. Voor ieder project, van elke omvang en situatie, biedt het cluster gecertificeerde brandbeveiligingsoplossingen. Zowel installatietechnisch als bouwkundig. Dit wordt gedaan voor bestaande gebouwen, maar ook voor in de nieuwbouw.

Door jarenlange ervaring heeft het cluster Unica Fire Safety veel kennis en specialisme in huis om maatwerkoplossingen te realiseren voor uiteenlopende situaties. Door deze nauwe samenwerkingen met u als opdrachtgever wordt ervoor gezorgd dat een gebouw op een zo efficiënt mogelijke wijze zo optimaal mogelijk wordt beveiligd tegen brand. We willen gebouwen brandveilig maken, en houden. Dit wordt gedaan door verschillende specialisten binnen de specialismen die het cluster hanteert. 

Het werkproces van het cluster Unica Fire Safety in 12 stappen

 • Stap 1: Brandveiligheidsvraag: Een accountmanager van Unica Fire Safety neemt telefonisch of via e-mail contact op om de huidige en gewenste situatie van het brandveiligheidsvraagstuk te bespreken. Indien het vraagstuk complex is, kunnen er meerdere contactmomenten nodig zijn. Bij bestaande omgevingen komen wij altijd langs om in een indruk te krijgen van het gebouw, de klant en de inventaris. Samen gaan we op zoek naar de juiste vorm van brandveiligheid. Dit kan een combinatie zijn van verschillende specialismen die we in huis hebben.
 • Stap 2: Opdracht: Bij vertrouwen in Unica Fire Safety gaan wij aan de slag om de brandveiligheid te realiseren met onze oplossingen. 
 • Stap 3: Detailengineering en detailontwerp: Op basis van alle verkregen informatie, behoeften en wensen gaan de engineers van Unica Fire Safety aan de slag met de detailengineering en het detailontwerp van de brandveiligheidsvoorzieningen.
 • Stap 4: Werkvoorbereiding, detailplanning en fasering: Er wordt een gedetailleerde planning opgesteld voor de uitvoering van het project, inclusief de werkvoorbereiding en fasering van de verschillende stappen.
 • Stap 5: Prefabricage in eigen werkplaats: Indien mogelijk worden onderdelen van de brandveiligheidsoplossing geprefabriceerd in de eigen werkplaats van Unica Fire Safety, wat de efficiëntie van het proces bevordert.
 • Stap 6: Montage fase met tussentijdse evaluaties: Het daadwerkelijke montageproces begint, waarbij er tussentijdse evaluaties worden gehouden om de voortgang te bewaken en eventuele aanpassingen door te voeren.
 • Stap 7: Inbedrijfstelling van de brandveiligheidsoplossing: Na voltooiing van de installatie wordt de brandveiligheidsoplossing in bedrijf gesteld door Unica Fire Safety, inclusief alle benodigde testen en documentatie.
 • Stap 8: Eindinspectie (met inspectie-instelling): Een laatste inspectie wordt uitgevoerd,  in samenwerking met een externe inspectie-instelling, om te verifiëren dat de installatie voldoet aan alle vereisten en normen.
 • Stap 9: Oplevering van de brandveiligheidsoplossing: Na succesvolle inspectie wordt de brandveiligheidsoplossing officieel opgeleverd aan de klant.
 • Stap 10: Beheer en onderhoud: Unica Fire Safety biedt beheer en onderhoudsdiensten voor de geïnstalleerde brandveiligheidsoplossing gedurende de levensduur ervan, inclusief een meerjarenprognose ten behoeve van budgetering, preventieve controles en storingsoplossing indien nodig.
 • Stap 11: Verplichtingen team: Elke installatie is op den duur onderhevig aan checks en controles. Het verplichtingen team is gericht op de periodieke inspecties en controles die plaats moeten vinden aan de installaties.
 • Stap 12: Innovaties: Als Unica zijnde gaan we een stap verder. We denken anders en doen ook anders. Met Fire Vision, dé innovatielijn van Unica Fire Safety zetten we een stap in de toekomst. Beheer op afstand, monitoren van voorzieningen en het faciliteren van inzicht verkrijgen in de staat van brandveiligheid van klanten. En dit alles op basis van data.

Neem contact met ons op!

Onze specialisten staan u bij in elke fase van uw brandveiligheidsvraagstuk. Of het nu gaat om het bespreken van uw huidige situatie, het uitwerken van een gedetailleerd ontwerp, het begeleiden van het montageproces, of het bieden van onderhoud na oplevering. Wij zijn er om u te helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie en ontdek hoe het cluster Unica Fire Safety uw brandveiligheidsuitdagingen kan aanpakken.

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.