Leidinginspectie Sprinklerinstallatie Conform TB 80 | Unica

Inwendig leidingonderzoek

Inwendig leidingonderzoek

Ondanks regelmatig onderhoud aan de sprinklerinstallatie kan de staat van de installatie verslechteren zonder dat het gelijk zichtbaar is. Door corrosievorming kunnen de leidingen van een blusinstallatie gaan lekken, blokkeren of corroderen. Als er dan brand uitbreekt kan het systeem uitvallen en niet de gewenste bescherming bieden. Het is daarom van belang om de staat van uw installatie periodiek te laten onderzoeken.

Vanuit de voorschriften voor beheer en onderhoud moeten sprinklerinstallaties ten minste eens per 15 jaar verplicht inwendig worden onderzocht volgens de eisen van het TB80. Bij een eventuele lekkage is de kans echter groot dat de installatie al eerder in een verminderde staat verkeert. Hierbij is het advies om niet te wachten met een leidingonderzoek.

Met een inwendige leidingonderzoek wordt in kaart gebracht hoe de kwaliteit van de installatie ervoor staat. Wanneer er sprake is van corrosievorming, drab, of vervuiling is komt dit tijdens het onderzoek aan het licht. Unica Fire Safety biedt op basis de bevindingen uit het onderzoek een passende oplossing om eventuele problemen te verhelpen en de installatie weer in topconditie te brengen.
 

Wat houdt een inwendig leidingonderzoek in?

Voor het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van speciale apparatuur. Middels een endoscopische camera wordt de binnenkant van de leidingen van de blusinstallatie bekeken en leggen we beeldmateriaal vast om de staat van het leidingwerk te onderzoeken. Aan de hand van deze bevindingen wordt er een rapportage opgesteld. Op basis van deze rapportage wordt een plan van aanpak gemaakt met correctieve maatregelen om de eventueel geconstateerde problemen te verhelpen. Voor maatregelen op de langer termijn kan een MJOP/MJOB (meer-jaarlijks onderhoudsplan/meer-jaarlijkse begroting) worden opgesteld.

In onderstaande video laten we zien hoe een leidinginspectie werkt.

Unica adviseert een periodieke inwendig leidingonderzoek in een cyclus van 5 jaar om de installatie in topconditie te houden. Bij Unica Fire Safety kunt u een onderhoudscontract afsluiten voor een periodiek leidingonderzoek. Zo zorgen we ervoor dat uw installatie in goede staat blijft en de brandveiligheid in uw gebouw gewaarborgd blijft.

Laat uw watermist installatie onderzoeken

Sinds kort heeft Unica Fire Safety een nieuwe endoscopische camera met een hoge resolutie camera van slechts 8mm groot. Door de kleine diameter en flexibele slang is het met deze camera ook mogelijk om de leidingen van watermistsystemen inwendig te onderzoeken.

Neem contact met ons op