Over Ons | Experts in Brandbeveiliging | Unica Fire Safety

Over Unica Fire Safety

Over Unica Fire Safety

Unica Fire Safety biedt kwalitatief hoogwaardige brandbeveiligingssystemen. Als één van de grootste spelers op het gebied van brandveiligheidsinstallaties in Nederland, heeft Unica een duidelijke missie: Bijdragen aan een brandveilige leef- en werkomgeving.

Unica Fire Safety zet brandveiligheidsoplossingen in binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving. Een team van 200 specialisten zet zich hier elke dag voor in. Wij zorgen er voor dat opdrachtgevers een 'op maat' gesneden oplossing krijgen, die aansluit op hun specifieke wensen en brandveiligheidseisen om brand te voorkomen en, indien nodig, te bestrijden.

Brandveiligheidsconcepten

De integrale oplossingen van Unica Fire Safety omvatten het complete spectrum op het gebied van automatische brandveiligheidssystemen; van advies, ontwerp, installatie en realisatie tot en met het beheer en onderhoud. Op installatietechnisch gebied biedt Unica Fire Safety verschillende toepassingen aan waaronder brandmeld-, ontruimingsalarm-, sprinkler-, watermist- en blusgasinstallaties.

Unica Fire Safety is partner in brandbeveiliging voor zowel bestaande gebouwen als nieuwbouw met ervaring in verschillende segmenten. Voor ieder project maakt Unica Fire Safety een ‘plan van aanpak’ voor een op maat gesneden brandveiligheidsconcept dat naadloos aansluit op de specifieke situatie.

Lees meer over branddetectie
Meer informatie over blussytemen

Nieuwbouwprojecten

Brandbeveiliging vraagt om een risicogerichte benadering waarbij de risico’s en gevolgen van brand worden beoordeeld om tot een passend brandveiligheidsconcept voor de bescherming van gebouw, mensen en omgeving te komen.

Unica Fire Safety kan vroegtijdig in het nieuwbouwtraject advies geven over de brandbeveiliging. Een hechte samenwerking met een sterke betrokkenheid en het delen van expertise is daarbij de succesformule van Unica om tot een concept te komen dat optimale bescherming biedt en binnen het gebouwconcept past.
 

Onderhoud en beheer

De afdeling Service & Onderhoud van Unica Fire Safety verzorgt het volledige beheer en onderhoud van brandveiligheidsinstallaties. Daarmee wordt de werking en betrouwbaarheid van de installatie bewaakt zodat de installatie doet waar deze voor bedoeld is: brand voorkomen en waar nodig bestrijden om gebouw, mens en omgeving te beschermen.

Een brandveiligheidsinstallatie moet bedrijfszeker zijn. Ondanks regelmatig onderhoud kan de installatie lekken, blokkeren of corroderen waardoor deze onvoldoende bescherming biedt bij brand. Om de werking van de installatie te controleren voert Unica Fire Safety de Sprinkler PreScan uit. Tijdens dit periodiek onderzoek wordt het leidingwerk van de sprinkler- of watermistinstallatie onderzocht om sporen van corrosie vroegtijdig te ontdekken en te bestrijden zodat problemen worden voorkomen.

Meer informatie over onderhoud en beheer

Modificaties

Wanneer het gebruik of de indeling van een gebouw wijzigt, is het van belang dat de brandveiligheidsinstallatie aansluit op de nieuwe situatie en goede bescherming tegen brand blijft bieden. Zowel voor de uitbreiding als modificatie van de bestaande brandveiligheidsinstallatie kunnen opdrachtgevers bij Unica Fire Safety terecht. Unica adviseert over een passende oplossing en kan alle werkzaamheden op het gebied van modificaties in eigen beheer uitvoeren.