Zonecheck | Flow Switch Testen Op Afstand | Unica Fire Safety

Zonecheck

Zonecheck

 

Wat is een flow switch?

Flow switches maken onderdeel uit van het sprinklersysteem en detecteren of er flow (stroming) in de sprinklerleidingen plaatsvindt. Deze flow treedt op wanneer een sprinkler door brand of beschadiging wordt geactiveerd en begint met sproeien. Flow switches zijn zo ontworpen dat ze stroming in de leidingen registreren en een alarmsignaal geven om de activatie van een sprinkler te melden. Aan de hand van de geactiveerde flow switch kan nagegaan worden in welke gebied de geactiveerde sprinkler zich bevindt. Bij brand weet men hierdoor dus in welk gedeelte van het gebouw brand is.

Periodieke test

Op basis van de beheer- en onderhoudsvoorschriften voor sprinklerinstallaties uit het TB80 moeten flow switches ten minste jaarlijks op hun juiste werking worden gecontroleerd. Dit wordt meestal gedaan door water af te tappen om stroming te creëren en zo het effect van een geactiveerde sprinkler na te bootsen. Na de test wordt het leidingwerk bijgevuld met water. Deze handelingen worden voor iedere flow switch in het gebouw herhaald.

Nadelen

Het handmatig testen van de stromingsschakelaars kan met name bij grotere, complexe gebouwen een tijdrovende klus zijn. Bovendien kunnen de testen voor overlast zorgen voor gebruikers van het pand. Om die reden worden de testen in sommige gevallen 's avonds of in het weekend uitgevoerd, wat extra kosten voor het onderhoud met zich mee brengt. Andere nadelen van handmatig testen zijn dat het afvoeren van testwater een probleem kan zijn (bijvoorbeeld bij vorst) en dat het inbrengen van nieuw, zuurstofrijk water in de leidingen corrosievorming in de hand werkt.

Wat is Zonecheck?

Zonecheck is een slimme flow switch module waarmee de werking van de flow switches op afstand en op een duurzame wijze kan worden getest, zonder dat aftappen van de installatie nodig is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een klein pompje dat op afstand kan worden aangestuurd. De werking van Zonecheck is eenvoudig: door water wat zich al in de leidingen bevindt te laten circuleren, wordt er stroming gecreëerd en kan de werking van de stromingsschakelaar worden getest terwijl de installatie volledig in bedrijf blijft.

 

Op afstand bedienen

De Zonecheck modules kunnen op afstand worden bediend via één centraal bedienpaneel. Voor maximaal gebruiksgemak wordt het bedienpaneel bij de sprinkler meldcentrale geplaatst. Bij het uitvoeren van een test kan dan direct worden gecontroleerd of de melding van de flow switch op de sprinklermeldcentrale binnen komt.

De voordelen van Zonecheck

  • Op afstand testen van flow switches, zonder overlast voor de bedrijfsprocessen.
  • Tijd- en kostenbesparing voor het beheer en onderhoud.
  • De sprinklerinstallatie blijft tijdens een test volledig in bedrijf. Hierdoor is de brandveiligheid te allen tijde gewaarborgd en houdt u een maximale systeembeschikbaarheid.
  • Verduurzaming van uw sprinklersysteem. Er wordt geen water verbruikt tijdens het testen, waardoor jaarlijks duizenden liters schoon drinkwater worden bespaard.
  • Er wordt geen vers, zuurstofrijk water in het systeem geïntroduceerd. Hierdoor is er minder risico op corrosievorming en wordt de verwachte levensduur van de installatie verlengd.
  • Kostbare additieven (zoals MIC Guard of anti-vries) blijven in het systeem.
  • Frequenter testen is mogelijk, zonder dat dit voor overlast of veel extra kosten zorgt.
  • Fail-proof systeem. Mocht een Zonecheck module defect zijn, dan heeft dit geen invloed op de werking van de sprinklerinstallatie.
  • Zonecheck kan middels Livetap ook op bestaande flow switches worden aangebracht.

Certificering

Zonecheck is conform de EN 54, BS EN12845 en NFPA101 standaarden ontwikkeld en UL 864 en UL 346 gecertificeerd. Daarnaast is Zonecheck LPCB, FM, UL en VdS goedgekeurd. Hiermee voldoet Zonecheck aan de gestelde kwaliteitseisen.

Win advies in bij onze experts