SCIOS inspectie | Unica

SCIOS inspectie

SCIOS inspectie

De SCIOS inspectie: is uw dieselpomp als SCIOS gecertificeerd?

Veel sprinklerinstallaties worden aangedreven door een stookinstallatie die werkt op diesel. Als eigenaar van dit soort installaties draagt u de verantwoordelijkheid voor een effectieve, veilige en milieuvriendelijke werking ervan. Volgens de Wet Milieubeheer is het verplicht om uw diesel gedreven stookinstallatie periodiek te laten keuren volgens de SCIOS-regeling. Hiermee toont u aan dat uw installatie voldoet aan de wettelijke eisen. Unica Fire Safety ondersteunt installatie-eigenaren bij het verkrijgen van dit certificaat.

De voordelen van een SCIOS inspectie

Een SCIOS-inspectie biedt naast de wettelijke verplichting ook verschillende voordelen voor installatie-eigenaren. Een goed functionerende dieselgedreven sprinklerpomp bevordert de veiligheid en betrouwbaarheid van de installatie. Daarnaast verbetert de SCIOS-inspectie ook de efficiëntie en algemene prestaties. Dit vermindert de milieu-impact met betrekking tot de uitstoot en verkleind het risico op mogelijke milieuschade, zoals lekkages. In geval van schade kan de eigenaar bovendien aantonen dat de installatie regelmatig wordt geïnspecteerd, onderhouden en eventuele gebreken worden hersteld.

Benieuwd waarom een SCIOS inspectie voor u van belang is? Bekijk onze video!

Welke inspectie moet mijn installatie ondergaan?

De SCIOS-inspecties omvatten diverse deelregelingen. Voor de dieselpompset van uw sprinklerinstallatie valt de keuring onder de deelregeling voor stookinstallaties. Binnen deze deelregeling zijn er verschillende 'scopes' waarvoor u een certificaat kunt behalen. Voor de dieselpompset heeft u de volgende certificaten nodig: 
•    SCIOS Scope 4: Verbrandingsmotoren en -turbines
•    SCIOS Scope 7c: Brandstofleidingen voor olie

Met het SCIOS-certificaat kunnen installatie-eigenaren aantonen dat hun pompinstallatie voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wat omvat de inspectie?

Om het certificaat te verkrijgen en te behouden, is regelmatige inspectie van cruciaal belang. De SCIOS-inspectie bestaat uit twee hoofdcomponenten:

Eerste bijzondere inspectie (EBI):
De allereerste SCIOS keuring is een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI), die eenmalig plaatsvindt en als een nulmeting kan worden beschouwd. Het hoofddoel van deze inspectie is om te controleren of:  
•    de beveiligingsapparatuur goed functioneert
•    de dieselgedreven brandbluspomp zowel mechanisch als thermisch correct werkt
•    de kwaliteit van het uitgevoerde onderhoud te beoordelen
•    te controleren of het apparaat is geïnstalleerd en afgesteld volgens de geldende veiligheids- en milieunormen.
•    Ervoor gezorgd wordt dat de installatie geen vloeistoffen (zoals olie/diesel) in het milieu kan lekken, wat een verwaarloosbaar bodemrisico garandeert.

Binnen 6 weken na ingebruikname van uw installatie moet de eerste bijzondere inspectie (EBI) worden uitgevoerd. Tijdens deze inspectie wordt gecontroleerd of de installatie voldoet aan het ontwerp en aan geldende normen. Ook worden grenswaarden en inspectie-instructies vastgesteld. Na afronding van deze procedure wordt een SCIOS-certificaat verstrekt.

Periodieke inspectie (PI):
Gedurende de levensduur van de sprinklerinstallatie moet deze regelmatig worden geïnspecteerd (PI) om veiligheid en kwaliteit te waarborgen. Tijdens deze inspectie worden veiligheidsvoorzieningen gecontroleerd, eventuele aanpassingen uitgevoerd en onderhoud gepleegd, zodat het SCIOS-certificaat kan worden verlengd.

Meer weten over de wettelijk verplichte SCIOS inspectie?

Zorg ervoor dat uw dieselpompinstallatie op tijd is gecertificeerd! Meer te weten komen over de mogelijkheden van een SCIOS-inspectie voor uw installatie? Onze specialisten vertellen u er graag meer over. Neem vrijblijvend contact met ons op!

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.