Voorloper in Duurzame Brandbeveiliging | Unica Fire Safety

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen

Duurzaamheid en verantwoord ondernemen

De brandbeveiliging van een gebouw heeft als hoofddoel om het gebouw en de aanwezige mensen tegen brand te beschermen. Maar een goede brandbeveiliging draagt ook bij aan de duurzaamheid van het gebouw. Als een beginnende brand niet tijdig ontdekt en bestreden wordt, kan deze zich verder ontwikkelen en uitbreiden. Een ontwikkelde brand vormt niet alleen een gevaar voor uw bedrijfscontinuïteit, maar heeft ook een grote impact op het milieu, door een grote uitstoot van CO2 en schadelijke rook. Daarnaast zorgt het herstellen van de brandschade voor extra verbruik van materialen, energie en extra uitstoot. De brandbeveiligingsinstallaties van Unica Fire Safety helpen brand te voorkomen en, waar nodig, te bestrijden. Met een goede brandbeveiliging bent u niet alleen verzekerd van een veilig gebouw voor de gebruikers, maar kan ook de impact van bedrijfsbranden op het milieu worden beperkt.

Unica Fire Safety zet zich op verschillende vlakken in voor duurzaamheid en MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

Duurzame installaties

Duurzaamheid staat bij Unica hoog in het vaandel. Wij realiseren ons dat onze dienstverlening effect heeft op het milieu. Daarom zijn wij constant op zoek naar manieren om de duurzaamheid van onze producten en diensten verder te verbeteren. Zo zijn onze bedrijfsprocessen zoveel mogelijk gedigitaliseerd en gebruiken we alleen materialen van de hoogste kwaliteit zodat onze installaties zo lang mogelijk mee gaan.

Daarnaast hebben we oog voor nieuwe innovaties die ons helpen de overstap te maken naar duurzame installaties. Zo hebben wij Zonecheck en FIRE VISION in Nederland geïntroduceerd; twee duurzame innovaties die water besparen tijdens het uitvoeren van de periodieke sprinklertesten en tevens (reis)tijd en kosten voor het onderhoud besparen. 

Huisvesting

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor circa 40% van de CO2-uitstoot in Nederland. Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen kan een grote bijdrage leveren aan het verkleinen van de CO2 voetafdruk en tegelijkertijd financieel voordeel opleveren. Unica past verduurzaming van gebouwen niet alleen toe bij haar klanten, maar doet dit ook met haar eigen kantoorgebouwen.

Zo is het kantoorgebouw van Unica in Hoevelaken onder andere voorzien van een systeem van warmte- en koudeopslag in de bodem in combinatie met een warmtepomp. Tevens zijn in 2010 ruim 300 zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw en de werkplaats aangebracht. Deze hebben een jaarlijkse opbrengst van ruim 64.000 kWh. Ook is het gebouw op veel plaatsen voorzien van Smart-led verlichting.

Door deze duurzaamheidsverbeteringen wordt momenteel zo'n 60% van de energie zelf opgewekt. Dankzij deze energieprestatie en efficiënt gebruik is het Unica kantoor in Hoevelaken drie sterren BREEAM In-Use gecertificeerd. Dit is een mooie stap in de richting van een volledig energieneutraal gebouw in de toekomst.

Unica Foundation

In 2007 heeft Unica de Unica Foundation opgericht. Deze stichting steunt hulpprojecten in ontwikkelingslanden door haar kennis en kunde op het gebied van (duurzame) techniek op een structurele en duurzame wijze te delen met de lokale bevolking. Hiermee gaan we verder dan het doneren van geld aan een goed doel.

Unica Fire Safety wil een maatschappelijke bijdrage leveren door de Unica Foundation te steunen. Wij hebben ons voor verschillende hulpprojecten van de Unica Foundation ingezet, waaronder de projecten “Sermathang” en “Phosi Perkeu” in Nepal. Meer informatie over deze en andere hulpprojecten kunt u hier lezen.

Jaarlijks organiseert de Unica Foundation de Welloop. Met deze sponsorloop wordt geld ingezameld voor de hulpprojecten van de Unica Foundation. Zoals ieder jaar zet een enthousiast team van Unica Fire Safety zich ook komende editie in om geld op te halen voor één van de hulpprojecten.