Overheid

Openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, buurthuizen, zwembaden en bibliotheken zijn locaties waar grote aantallen bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Het waarborgen van de veiligheid van personeel als bezoekers is prioriteit nummer één in geval van brand. Brand kan men helaas niet altijd voorkomen. Mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan is het van belang deze snel te detecteren en te melden, de evacuatie in gang te zetten en de brand te blussen of onder controle te houden tot de brandweer arriveert. Unica Fire Safety ontwerpt, installeert en onderhoudt brandbeveiligingsinstallaties voor tal van overheidsgebouwen – bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid.

In nauw overleg met de brandweer ontwikkelt Unica Fire Safety op basis van wet- en regelgeving, de kenmerken van het gebouw en de wensen van de opdrachtgever het best passende brandveiligheidsconcept.