Brandbeveiliging voor Publieke Gebouwen en Overheid | Unica

Overheid

Overheid

Openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, gerechtsgebouwen, zwembaden en bibliotheken zijn locaties waar grote aantallen bezoekers tegelijk aanwezig kunnen zijn. Het waarborgen van de veiligheid van zowel personeel als bezoekers is prioriteit nummer één in het geval van een calamiteit.

Een risicofactor bij een mogelijke brand is dat de aanwezige mensen vaak niet goed bekend zijn met de inrichting van deze gebouwen. Bezoekers weten vaak niet waar de dichtstbijzijnde vluchtweg is. Als er er sprake is van veel rookontwikkeling kan zichtbelemmering het bovendien lastig maken om vluchtroutes te herkennen. Mocht er onverhoopt brand uitbreken, is het daarom van belang de brand snel te detecteren en te melden en de ontruiming in gang te zetten.

Lees meer over branddetectie

Een belangrijke vervolgstap is om de brand te blussen of onder controle te houden tot de brandweer arriveert. Door tijdig in te grijpen kan een beginnende brand in veel gevallen met draagbare blusmiddelen - zoals een brandblusser of brandslanghaspel - worden geblust. Daarnaast kan een blusinstallatie worden toegepast die bij brand automatisch wordt geactiveerd.

Bekijk ook onze blussystemen

Unica Fire Safety ontwerpt, installeert en onderhoudt brandbeveiligingsinstallaties voor tal van overheidsgebouwen – voor gemeenten, provincies en de rijksoverheid. In nauw overleg met de brandweer ontwikkelt Unica Fire Safety een brandveiligheidsconcept dat optimaal aansluit op de kenmerken van het gebouw en de wensen van de opdrachtgever en de eisen uit wet- en regelgeving.