Brandbeveiliging voor Logistieke Gebouwen | Unica FIre Safety

Transport & Logistiek

Transport & Logistiek

In de sector transport- en logistiek is er meestal sprake van grote, hoge gebouwen met een groot aantal vierkante meters vloeroppervlak. Om de uitbreiding van brand te beperken mag een brandcompartiment in een logistiek pand vanuit de bouwregelgeving maximaal 2.500 m2 groot zijn (3.000 m2 bij bestaande bouw). Dit betekent dat grote loodsen, magazijnen of bedrijfshallen opgedeeld moeten worden in meerdere brandcompartimenten die brandwerend van elkaar zijn afgescheiden. Voor veel bedrijven in de logistieke sector is het voor de bedrijfsvoering wenselijk om één of meerdere grotere open ruimten te realiseren van bijvoorbeeld 10.000 m2, 25.000 m2 of zelfs nog groter.

Het is mogelijk om van de voorschriften af te wijken als met andere oplossingen een gelijkwaardig niveau van veiligheid wordt bereikt. Het aanbrengen van een sprinklerinstallatie is een vaak toegepaste gelijkwaardige oplossing waarmee brandcompartimenten kunnen worden vergroot. Hierdoor ontstaat er meer vrijheid in de inrichting van het gebouw en de logistieke routing.

Logistieke gebouwen bevatten vaak een enorme hoeveelheid aan opgeslagen goederen. Dit kapitaal moet worden beschermd tegen brand. Een ideale oplossing hiervoor is een ESFR sprinklerinstallatie, die door haar grote bluscapaciteit een beginnende brand geen kans geeft zich te ontwikkelen.

Unica Fire Safety heeft jarenlange ervaring in het brandveilig maken van bedrijfspanden in de sector transport en logistiek. Ons team van specialisten weet als geen ander welke belangen er spelen en waar de uitdagingen op het gebied van brandveiligheid liggen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden om uw bedrijfspand brandveilig te maken en te houden.

Win advies in bij onze experts