A-inspectie | Unica

A-inspectie

A-inspectie

De A-inspectie als jaarlijkse controle van uw watervoorziening

Om ervoor te zorgen dat een watertank te allen tijde in optimale staat verkeerd is het belangrijk om deze regelmatig te inspecteren. Hiervoor zijn diverse inspecties van kracht. De A-inspectie is een visuele inspectie die jaarlijks plaatsvindt en vallen onder het jaarlijks onderhoud. Hierbij wordt de inspectie gedaan aan de hand van de checklist met minimum eisen die beschreven staan in het TB67b. De rapportage en correctieve werkzaamheden naar aanleiding van de A-inspectie worden meegenomen tijdens de uitgebreidere meer-jaarlijkse inspecties

Wat omvat de A-inspectie van een watertank?

De a-inspecties bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Visuele controle van de buitenzijde

  • Visuele controle van de binnenzijde via het dakluik

  • Rapportage middels checklist: de minimum eisen zijn in het TB67B omschreven, aanvullend kunnen voorschriften van de leverancier gelden.

  • Opname van detailfoto’s van eventuele afwijkingen in de rapportage en omschrijving van de benodigde correctieve maatregelen

Wat is de TB67b?

In het verleden zijn in verschillende landen, waaronder Nederland, stalen watertanks onverwachts gescheurd. In sommige gevallen zelfs met fatale afloop voor medewerkers in de directe nabijheid van de watervoorraad. Onderzoek heeft uitgewezen dat corrosie in deze gevallen een rol heeft gespeeld. Hierop is het onderhoudsprotocol voor watertanks door de wetgever aangescherpt en opnieuw opgetekend in een document, genaamd het Technisch Bulletin67B, oftewel TB67B. Dit document beschrijft het onderhoudsprotocol van deze geboute watervoorraden en geeft de onderhoudscyclus hiervan aan. 

De A-inspectie als onderdeel van het beheer en onderhoud.

Periodiek onderhoud wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de installatie in optimale conditie verkeert vóór aanvang van de jaarlijkse inspectie. De jaarlijkse A-inspectie wordt daarom vaak uitgevoerd door de servicemonteur die ook verantwoordelijk is voor het periodiek beheer en onderhoud van de installatie. De keurende instantie stuurt een inspecteur om de sprinkler- en/of brandmeldinstallatie te controleren. Unica Fire Safety assisteert tijdens deze inspectie door de inspectie instantie te begeleiden en aan te sturen. Eventuele afkeurpunten die tijdens de inspectie naar voren komen, worden snel verholpen. Dit stelt ons in staat om na een her-inspectie alsnog het inspectiecertificaat te verkrijgen. 

Blijf op hoogte van de wettelijke inspecties.

Heeft u vragen over de verschillende wettelijke inspecties die van toepassing zijn op de watervoorziening van uw sprinklerinstallatie? Onze specialisten geven antwoord op al uw vragen. 

CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.