Uw Vastgoed Beschermd Tegen Brand? | Unica Fire Safety

Vastgoed

Vastgoed

Vastgoed wordt gebouwd om er decennialang gebruik van te kunnen maken. Een vastgoedeigenaar is vanuit de wet- en regelgeving verantwoordelijk voor de brandveiligheid van het gebouw. De zorgplicht die in de Woningwet staat omschreven maakt de gebouweigenaar tevens verantwoordelijk voor de veiligheid van de gebruikers van het gebouw. Naast de veiligheidsaspecten brengt brand een enorme financiële schade met zich mee. De gevolgen van brand kunnen daardoor grote gevolgen hebben voor de exploitatie van het gebouw.

In overleg met brandweer en verzekeraars past Unica Fire Safety de meest geschikte brandveiligheidsconcepten toe in gebouwen. Met slimme technische oplossingen helpen we vastgoedeigenaren een beginnende brand te signaleren, melden en bestrijden waardoor de brandschade beperkt blijft en slachtoffers worden voorkomen. De specialisten van Unica leveren een passend advies en kunnen een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden. Met het brede productportfolio en de uitgebreide kennis en ervaring kan Unica Fire Safety vrijwel elk vastgoedobject brandveilig maken.

Win advies in bij onze experts