Technisch Beheer Brandbeveiliging | Unica Fire Safety

Technisch Beheer

Technisch Beheer

Een brandbeveiligingsinstallatie moet uiteraard goed functioneren op het moment dat het erop aankomt. Gedegen beheer en onderhoud van een brandmeldinstallatie of blusinstallatie is daarom van levensbelang. De vakmensen van Unica Fire Safety houden installaties in topconditie. Unica Fire Safety is daarmee uw betrouwbare partner in (brand)veiligheid.

Jaarlijks verplicht brandbeveiligingsonderhoud

Unica Fire Safety verzorgt wettelijk verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurten en extra specialistische onderhouds- en beheerwerkzaamheden. Wij denken ook graag met u mee over praktische vraagstukken, meerjarige onderhoudsprognoses, marktontwikkelingen en (veranderende) regelgeving.

Wetgeving

De overheid stelt eisen aan het onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties. Voor het onderhoud en beheer van installaties geldt in ieder geval:

Woningwet (artikel 1a):

​Een eigenaar is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid in zijn/haar gebouw en/of van een open erf of terrein.

Bouwbesluit (Zorgplicht 1.16):

  • Installaties dienen te functioneren zoals bedoeld (o.a. conform NEN, correctief onderhoud, storingsopvolging).
  • Installaties dienen adequaat beheerd te worden (o.a. beheertaken, periodiek overleg, coördinatie inspectie).
  • Installaties dienen zonder gevaar gebruikt te worden (o.a. TCO begrotingen, MJOP begrotingen, corrosie preventieplan, periodieke ondersteuning).

Daarnaast spreken de voorschriften over inspectie en certificatie. Wat is een inspectiecertificaat precies? Wat is het nut en de noodzaak daarvan? En hoe kun je een inspectiecertificaat krijgen? In onderstaande video geven wij antwoord op deze vragen en leggen we uit hoe wij jou kunnen helpen om een inspectiecertificaat te bemachtigen, en nog belangrijker: om er voor te zorgen dat jouw gebouw brandveilig is en blijft. Unica: uw beheerder in brandmeldinstallaties. 

Onderhoud op maat

Elke organisatie heeft zijn eigen behoeften op het gebied van brandbeveiligingsonderhoud. Naast de wettelijke verplichting tot jaarlijks onderhoud kunnen extra inspecties nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht. Het kan ook zijn dat er inzicht nodig is in de total cost of ownership (TCO) van een veiligheidsorganisatie. Een deel van de onderhoudswerkzaamheden kan zelf uitgevoerd worden, maar deze werkzaamheden kunnen ook door Unica Fire Safety worden verzorgd zodat u zich kunt focussen op uw bedrijfsprocessen.

Om tegemoet te komen aan de specifieke wensen en risicobereidheid van organisaties kan er bij Unica Fire Safety gekozen worden uit drie onderhoudsniveaus: