Brandblussers

Veiligheid is een groot goed. Als een beginnende brand niet snel ontdekt en geblust wordt, kan deze zich in korte tijd ontwikkelen en uitbreiden en kunnen er dodelijke slachtoffers vallen. Bedrijfsschades veroorzaakt door brand kosten bovendien veel geld en kunnen de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen. Gelukkig treffen steeds meer organisaties maatregelen om zich tegen brand te beschermen. In Nederland wordt circa 90% van de beginnende branden geblust met kleine blusmiddelen zoals draagbare brandblussers en brandslanghaspels.

Het benodigd aantal blusapparaten en de plaatsing is afhankelijk van het brandrisico en de situatie van een organisatie. De projectering van brandblusapparaten is dan ook altijd maatwerk. Blusapparaten moeten bovendien zichtbaar (met behulp van pictogrammen) en bereikbaar (loopafstand <20 meter) zijn.

Unica Fire Safety installeert blusapparaten conform de NEN 4001 norm en beschikt over REOB-erkenning, ten behoeve voor het adviseren, installeren, inspecteren, onderhouden en beproeven van kleine blusmiddelen en droge blusleidingen in en aan gebouwen.
 

Neem contact op met onze experts