Brandblussers en Brandslanghaspels | Unica Fire Safety

Brandblussers

Brandblussers

Veiligheid is een groot goed. Gelukkig treffen steeds meer organisaties maatregelen om zich tegen brand te beschermen. Ondanks deze maatregelen is brand nooit met 100% zekerheid te voorkomen. Mocht er onverhoopt brand uitbreken, dan is snel ingrijpen noodzakelijk. Als een beginnende brand niet snel ontdekt en geblust wordt, kan deze zich in korte tijd ontwikkelen en uitbreiden en kunnen er mogelijk zelfs dodelijke slachtoffers vallen. Bedrijfsschades veroorzaakt door brand kosten bovendien veel geld en kunnen de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

Kleine blusmiddelen, zoals draagbare brandblussers en brandslanghaspels, vormen een belangrijk eerste interventiemiddel bij brand. In Nederland kan namelijk circa 90% van de beginnende branden met kleine blusmiddelen worden geblust. De inzet van de brandweer is daarbij in veel gevallen niet meer nodig.

Het benodigd aantal blusapparaten en de plaatsing is afhankelijk van het brandrisico en de situatie van een organisatie. De projectering van brandblusapparaten is dan ook altijd maatwerk. Blusapparaten moeten bovendien zichtbaar (met behulp van pictogrammen) en bereikbaar (loopafstand <20 meter) zijn.

Unica Fire Safety installeert blusapparaten conform de NEN 4001 norm en beschikt over REOB-erkenning, ten behoeve voor het adviseren, installeren, inspecteren, onderhouden en beproeven van kleine blusmiddelen en droge blusleidingen in en aan gebouwen.

Neem contact op met onze experts