Hartstichting | Unica

Hartstichting

Hartstichting

Monteurs van Unica naast een zojuist gemonteerde AED

Op nationaal niveau is de samenwerking met de Hartstichting een goed voorbeeld hoe Unica met zijn expertise ondersteuning biedt aan een maatschappelijk doel. Met hun technische kennis hielpen Unica-monteurs in hun vrije tijd bij de montage van AED’s, defibrillators die een cruciale rol spelen in de overlevingskansen bij een hartstilstand. Vanuit een netwerk van ruim 45 vrijwilligers zijn er ruim 150 AED’s geïnstalleerd door vrijwilligers van Unica.

Unica droeg tussen 2020 en 2022 als partner van de Hartstichting daarmee bij aan het ‘hartveiliger’ maken van Nederland. Hiermee ondersteunde de technisch dienstverlener de ambitie van de Hartstichting om een landelijk dekkend netwerk te realiseren van AED’s.

Eind 2021 meldde de Hartstichting dat een landelijk dekkend netwerk van dag en nacht beschikbare AED’s is gerealiseerd, waarmee een jarenlange ambitie van de organisatie werd waargemaakt. Unica blijft de Hartstichting waar nodig ondersteunen om dit netwerk de komende jaren dekkend te houden en verder uit te breiden.

Maatschappelijke betrokkenheid
Duurzaam ondernemerschap past Unica ook toe buiten de eigen bedrijfsvoering of dienstverlening, in de maatschappelijke omgeving.