Zorg

Zorg

In de zorgsector is sprake van een verhoogd risico bij brand. Zo is de kans op slachtoffers aanzienlijk groter wanneer er niet-zelfredzame personen aanwezig zijn die het pand niet zelfstandig kunnen ontvluchten bij een evacuatie. Maatregelen om brand te voorkomen zijn dan ook onmisbaar om het gebouw, de mensen en de medische apparatuur tegen de gevolgen van brand te beschermen. Indien er toch brand uitbreekt, moet deze snel gedetecteerd en gemeld worden zodat de brandweer en bedrijfshulpverleners in staat zijn om tijdig hulp te verlenen en zo slachtoffers kunnen worden voorkomen.

Voor brandveiligheid in de zorg kunnen de specialisten van Unica Fire Safety een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden. Denk daarbij aan branddetectie systemen, ontruimingsalarmering, en automatische blusinstallaties zoals een sprinkler- of watermistinstallatie. Binnen de zorgsector is watermist aan een opmars bezig. Dit blussysteem is bijzonder goed geschikt voor gebouwen meer kwetsbare bewoners of patiënten, zoals ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Dit komt doordat de waternevel een sterk koelend effect heeft en hiermee de vluchttijd voor de aanwezige mensen verlengt.

 

Meer over watermist

Ongeacht welke voorzieningen worden aangebracht: Unica zorgt er voor dat de brandveiligheidsinstallaties passen binnen de specifieke situatie en aan alle geldende wet- en regelgeving voldoen. Unica Fire Safety kan eveneens het volledige beheer en onderhoud van de installaties verzorgen. Zorginstellingen bewaken daarmee de brandveiligheid van hun patiënten, personeel en gebouw –  zowel nu als in de toekomst.
 

Is uw zorginstelling goed voorbereid op een brand?

Indien er brand uitbreekt in een zorginstelling, is het aan het verplegend personeel en de bedrijfshulpverlening om snel en doelgericht te handelen en bewoners, patiënten of cliënten in veiligheid te brengen. Naast de bouwkundige maatregelen zijn veel zorginstellingen ook van een brandmeldinstallatie en blusinstallatie, zoals sprinklers of watermist, voorzien. Er spelen echter veel vragen bij eindgebruikers over deze blusinstallaties, zoals: wat doen ze precies? wat gebeurt er als zo'n blusinstallatie in werking treedt? kan ik nog mensen redden uit de ruimte waar de brand woedt? Stuk voor stuk legitieme vragen vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Dit is voor Unica Fire Safety de aanleiding geweest om met G4S te Ede een samenwerking aan te gaan en het zogeheten Fire Safety Experience Center te ontwikkelen. Tijdens een unieke, leerzame training kunnen deelnemers een werkende blusinstallatie ervaren. Daarnaast leren zij hoe ze snel en adequaat kunnen handelen in het geval van brand.