Zorg

In de zorgsector is sprake van een verhoogd risico bij brand. Daarnaast is de kans op slachtoffers vele malen groter wanneer er niet-zelfredzame personen aanwezig zijn, die het pand niet snel kunnen verlaten bij een evacuatie. Maatregelen om brand te voorkomen zijn dan ook onmisbaar om het gebouw, de mensen en de medische apparatuur tegen de gevolgen van brand te beschermen. Indien er toch brand uitbreekt, moet deze snel gedetecteerd en gemeld worden zodat de brandweer en bedrijfshulpverleners in staat zijn om snel hulp te verlenen en slachtoffers te voorkomen.

Voor brandveiligheid in de zorg kunnen de specialisten van Unica Fire Safety een totaalpakket aan brandbeveiligingssystemen ontwerpen, installeren en onderhouden. Denk daarbij aan ontruimings- en brandmeldinstallaties, watermist en sprinklerinstallaties. In nauw overleg met de brandweer zorgt Unica ervoor dat deze systemen voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Unica Fire Safety kan eveneens het volledige beheer verzorgen. Zorginstellingen vergroten daarmee de brandveiligheid van hun patiënten, personeel en gebouw– nu en op de lange termijn.

Is uw zorginstelling goed voorbereid op een brand?

Indien er brand uitbreekt in een zorginstelling, is het aan het verplegend personeel en de bedrijfshulpverlening om snel en doelgericht te handelen en bewoners, patiënten of cliënten in veiligheid te brengen. Naast de bouwkundige maatregelen zijn veel zorginstellingen ook van een brandmeldinstallatie en blusinstallatie, zoals sprinklers of watermist, voorzien. Er spelen echter veel vragen bij eindgebruikers over deze blusinstallaties, zoals: wat doen ze precies? wat gebeurt er als zo'n blusinstallatie in werking treedt? kan ik nog mensen redden uit de ruimte waar de brand woedt? Stuk voor stuk legitieme vragen vanuit het perspectief van de eindgebruiker.

Dit is voor Unica Fire Safety de aanleiding geweest om met G4S te Ede een samenwerking aan te gaan en het zogeheten Fire Safety Experience Center te ontwikkelen. In het trainingscentrum in Ede zijn 2 patiëntkamers ingericht: 1 kamer is voorzien van een traditionele sprinklerinstallatie en 1 patiëntkamer is uitgerust met een hoge druk watermist installatie. Deze ruimtes vormen de basis voor een serie brandveiligheidstrainingen voor verschillende doelgroepen uit de zorgsector. 

De onderstaande video geeft een voorproefje van deze unieke brandveiligheidstrainingen.

 

Meer informatie over deze trainingen vindt u op onze pagina over trainingen en in de Fire Safety Experience brochure. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor een training voor uw medewerkers? Neem dan contact met ons op.

 

Download
Unica Fire Safety - Segment Zorg - Brochure
Unica Fire Safety - Fire Safety Experience - Brochure