Voorkom de kans op waterschade met een pre-action blussysteem

Voorkom de kans op waterschade met een pre-action blussysteem

Bij bedrijfslocaties met kostbare inboedel of een kritiek bedrijfsproces is het van groot belang dat een blussysteem alleen in geval van brand afgaat. Een pre-action blussysteem beschermt een pand tegen brand én potentiële waterschade. Het systeem is voorzien van extra beveiliging, waardoor er geen sprake is van accidentele activatie door bijvoorbeeld een heftruck en de daarmee voorkomende waterschade. Om deze reden wordt een pre-action blussysteem vaak toegepast in musea, datacenters, historische panden en de procesindustrie: fabrieken. In dit artikel leest u over de werking van een pre-action systeem en bijbehorende voordelen ten opzichte van een traditioneel blussysteem. 

De werking van een pre-action blussysteem 

Een pre-action blussysteem kan worden toegepast met zowel sprinkler als watermist. Het belangrijkste kenmerk van dit type blussysteem is dat het pas wordt geactiveerd na een alarm vanuit de brandmeldcentrale (door bijvoorbeeld een rookmelder) en een alarm vanuit de blusinstallatie (het openen van een kop). 

Zodra een sensor brand detecteert, omdat de vooraf ingestelde waarde van rook of koolmonoxide wordt overschreden, wordt er een melding afgegeven aan de automatische afsluiter. Deze afsluiter laat vervolgens de leidingen vollopen met water (zie blauwe leidingdelen, afbeelding 1). Hierna wordt de sprinkler- of watermist geactiveerd en komt er bluswater vrij, op de plek waar geblust dient te worden. 

Afbeelding 1: Pre-action blussysteem in werking

 

In de ruststand is het droge blussysteem achter de alarmkleppen (zie oranje leidingdelen, afbeelding 2) gevuld met perslucht of stikstof en de blauwe leidingdelen met bluswater. 

Afbeelding 2: Pre-action blussysteem in ruststand

De twee principes

Er bestaan twee verschillende principes voor een pre-action blussysteem. De single interlock en de double interlock pre-action. 

  • Bij de single interlock pre-action wordt het systeem gevuld met water, zodra het brandmeldsysteem rook detecteert. Na het openen van een sprinklerkop komt er direct water uit het blussysteem. 
  • Bij een double interlock pre-action wordt het systeem pas gevuld als het brandmeldsysteem rook detecteert, én de luchtdruk in de sprinklerleiding zakt. 

Een double interlock systeem is niet per se veiliger op het gebied van wateroverlast of potentiële waterschade. Het wordt met name toegepast wanneer ongewenst bluswater in leidingen zeer veel overlast oplevert, zoals een koel- of vriescel. 

Detecteren met een aspiratiesysteem

In sommige gevallen, zoals in de clean rooms (zuivere werkomgeving), is een rookmelder ongeschikt om rook te detecteren. Dit heeft te maken met verhoogde luchtsnelheid en overdruk. De rook stijgt in clean rooms niet naar het plafond, daar waar rookmelders normaliter worden geplaatst. In deze gevallen wordt er gedetecteerd met een aspiratiesysteem. 

Een aspiratiesysteem, bestaat uit een kast met een motor die de lucht aanzuigt, een rookdetector en een set buizen die door een bedrijfspand worden aangebracht. De aanzuigende werking van de buizen zorgen voor een snelle en efficiënte rookdetectie. 

Preventief onderhoud aan een pre-action blussysteem  

Omdat sprinklerinstallaties worden getest, zullen de leidingen nooit 100% droog zijn. Een combinatie van achterblijvend, stilstaand water en zuurstof tasten de doeltreffendheid en de levensduur van het blussysteem aan. Dit zorgt voor inwendige corrosie, een chemisch roestvormingsproces in de leidingen, veroorzaakt door bacteriën die zich ontwikkelen, vermenigvuldigen en het metaal aantasten. 

Door de inzet van een stikstofgenerator blijft het blussysteem zich constant vullen met stikstof of perslucht, waardoor het chemische proces wordt geminimaliseerd. Aanvullend helpt preventief onderhoud en leidinginspectie aan deze blusleidingen. Hierdoor blijft het pre-action blussysteem 
functioneren en wordt de veiligheid tevens gewaarborgd. 

Heeft u vragen over het pre-action blussysteem of wilt u het preventieve onderhoud door Unica Fire Safety laten uitvoeren? Neem gerust contact met ons op. 

Win advies in bij onze experts